13.3. Feltételes szerkezetek

Algoritmusaink két feltételes szerkezetet tartalmaznak:

– if feltétel then igaz ág

– if feltétel then igaz ág else hamis ág

A feltétel teljesülése esetén az igaz ágban szereplő utasítás vagy utasítássorozat hajtódik végre. Ha a feltétel nem teljesül, akkor az első esetben nem hajtódik végre semmi utasítás, míg a második esetben a hamis ág utasítása vagy utasításai hajtódnak végre. Ha utasítássorozatot tartalmaz valamely ág, akkor minden egyes utasítást külön sorba szedünk, s beljebbkezdéssel és folytonos vonallal jelöljük az összetartozó utasításokat:

if feltétel then 
   utasítás 1 
   ... 
   utasítás n 
endif