11.4. Az aláírások típusai

Egyszerű elektronikus aláíráson olyan, akár mindenféle technológia biztonságot is nélkülöző eljárást értünk, melynek során az aláíró, a személyazonosságára utaló információkat helyez el egy elektronikus dokumentumban. Az egyszerű elektronikus aláírás semmiféle biztosítékkal nem szolgál az aláíró személyére vonatkozóan, és az aláírt dokumentum integritása sincs biztosítva. Jogvita esetén, az aláírás elektronikus mivolta miatt ugyan nem zárható ki az eljárásból mint bizonyíték. Mindazonáltal a bizonyító ereje néhány speciális esettől eltekintve elhanyagolható.

A fokozott biztonságú elektronikus aláírás létrehozása olyan eszközön történik, mely teljes egészében az aláíró felügyelete alatt áll. Az ilyen típusú elektronikus aláírás már nem csak az aláíró személyazonosságát igazolja, de az aláírt dokumentum integritását is igazolja. Ez a fajta aláírás az esetek többségében nyilvános kulcsú kriptográfia alkalmazását és PKI jelenlétét követeli meg.

A fokozott biztonságú aláírás további feltételeket szab meg az aláírás körülményeivel kapcsolatban: az aláíró kulcsot biztonságos, teljes egészében az aláíró jogi személy felügyelete alatt álló eszközön kell tárolni, továbbá minden olyan műveletet, amihez a kulcs szükségeltetik a biztonságos eszközön kell elvégezni.

A minősített elektronikus aláírás biztonságos aláíró eszközön előállított kulccsal, minősített hitelességszolgáltató által kiállított tanúsítvánnyal készült aláírást jelent. A minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül. (A biztonságos aláíró eszköz egy az SSCD (Secure Signature Creation Device) követelményeinek megfelelő eszköz (, az esetek többségében az eszköz egy speciális intelligens kártya)).