Felhasznált irodalom

[[Buckland]] Buckland, M. : Redesigning library services. A manifesto. ALA, Chicago, 1992.

[[Burkart]] Burkart, M. : Dokumentationssprachen. In: Buder, M. - Rehfeld, W. - Seeger, T. (hrsg.): Grundlägen der praktischen Information und Dokumentation. K. G. Saur, München, 1990.

[[Carter]] Carter, R. C. (ed.): Managing cataloging and the organization of information : philosophies, practices and challenges at the onset of the 21st century. Haworth Press, New York, 2003. 405 p. ISBN 0-7890-1313-4

[[Chan]] Chan, L. M. : Cataloguing and classification. McGraw-Hill, New York, cop.1981. 397 p. (McGraw-Hill series in Library Education). ISBN 0-07-010498-0

[[ETO]] Egyetemes Tizedes Osztályozás. UDC Publ. No. P057 Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet, Budapest, 2005.

[[Hagler]] Hagler, R. : The bibliographic record and information technology. 3. ed. ALA-Ottawa, CLA, Chicago-London, 1997.

[[Horvath]] Horváth T. : A feldolgozás egységei és a feltárás célja. 2. Feltárás és visszakeresés. Szerk. Horváth Tibor, Papp István. Osiris, Budapest, 2001. p. 15-34.

[[ISBDG]] ISBD (G). General international standard bibliographic description. Annotated tex. IFLA Int. Office for UBC., London, 1977. http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbdg.htm

[[ISBDM]] ISBD (M). International standard bibliographic description for monographic publications. 1. standard ed. IFLA Committee on Cataloguing, London, 1974. http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbd^m0602.pdf

[[MSZ3424_1]] MSZ 3424/1. Bibliográfiai leírás. Könyvek

[[MSZ3402]] MSZ 3402-80. Könyvek bibliográfiai adatközlése és belső elrendezése

[[Racz]] Rácz Á. : A kiadványok bibliográfiai számbavétele; leíró katalogizálás. 2. Feltárás és visszakeresés. Szerk. Horváth Tibor, Papp István. Osiris, Budapest, 2001. p. 187-296.

[[Salgane]] Salgáné Medveczki M. : Egy új jelölő nyelv (metaadat-rendszer) kidolgozása számítógépes bibliográfiai adatfeldolgozáshoz (PhD értekezés előadás). 2006.

[[Vanda]] Broughton V. : Essential classification. Neal-Schuman Publishers, New York, 2004.

[[Varga]] Varga, I. (szerk.): Példatár a könyvek formai feltárásához. OSZK KMK, Budapest, 1995. 74 p. ISBN 963-201-325-5