2. fejezet - Az alapok

2.1. A könyvtár mint információs rendszer

Burkart, M. (1990) szerint a könyvtárnak mint a társadalom egyik információs alrendszerének elsődleges feladata a kommunikáció, az információcsere, információáramlás biztosítása olyan partnerek között, akik ugyanazon téma iránt érdeklődnek, de nem tudnak közvetlen kommunikációs kapcsolatba lépni egymással [Burkart].

A könyvtár feladata, hogy a társadalom információkincsét, azaz a közös tudásvagyont megőrizze és gondoskodjon arról, hogy ez a vagyon bekerüljön a kommunikáció csatornájába.

2.1. ábra - A könyvtárak fejlődési szakaszai (Michael Buckland) [Salgane]

A könyvtárak fejlődési szakaszai (Michael Buckland)


A könyvtárak és a könyvtárosság jövőjéről – érthető okokból – igen sok tanulmány jelent meg az utóbbi években. Az egyik közismert alapműben Buckland, M. (1992) – magyar fordításban is megjelent könyvében – a könyvtárak fejlődésének három szakaszát írta le (lásd 2.1. ábra): az első szakaszban a könyvtári dokumentumok papír alapúak, a könyvtári segédeszközök, munkafolyamatok hasonlóan papírhoz kötöttek. A fejlődés következő fokozatát automatizált könyvtárnak nevezte. Ebben a könyvtárban a dokumentumok még döntően papír alapúak, de a könyvtári munkafolyamatok már automatizáltak. A harmadik szakaszban az elektronikus könyvtár fogalmát annak az állapotnak a leírására használja, amelyben a dokumentumokat elektronikus formában tárolják, tehát nem papíron vagy egyéb, helyhez kötött médiumon és a munkafolyamatok, illetve a segédeszközök természetesen szintén automatizáltak [Buckland].

Buckland megállapításait a könyvtáros szakma ma is helytállónak ítéli. A papír nélküli könyvtárról szóló negatív jóslatok nyilvánvalóan nem váltak be, és nem valószínű, hogy a jövő könyvtáraiból hiányozni fognak a papír alapú dokumentumok. Ebből következően állítható, hogy nem az elektronikus könyvtárak megteremtése a cél, hanem az olyan integrált könyvtáraké, amelyekben egyaránt megtalálhatók a hagyományos publikációk és az elektronikus dokumentumok, amelyekben a felhasználó hozzájut a fizikai valójában jelenlévő állományhoz éppúgy, mint – a hálózat révén – a világ bármely sarkában vagy éppen hálózaton található elektronikus és nem-elektronikus forrásokhoz. Vagyis az igazi kihívás – az integrálás.

Poprády Géza 2003-as meghatározása szerint, az integrált könyvtár olyan osztott információs rendszer, amely mind a hagyományos, mind a rendkívül változatos elektronikus dokumentumokat tekintve biztonságos tárolást, a felhasználóknak pedig kényelmes és hatékony hozzáférést biztosít a legfejlettebb digitális technológiákkal és adatátviteli hálózatokkal támogatott könyvtári munkafolyamatok révén.