3. fejezet - A feldolgozó munka folyamata és szabályai

3.1. A bibliográfiai tétel

Katalogizálásnak nevezzük azt a könyvtári munkafolyamatot, amely a leíró betűrendes katalógus számára szükséges bibliográfiai tétel (másnéven katalógustétel) elkészítését és a leíró katalógus szerkesztését foglalja magába.

A bibliográfiai tétel (lásd 3.1. ábra) elkészítése a következő lépésekre bontható:

1. lépés: bibliográfiai leírás elkészítése;

2. lépés: bibliográfiai leírás kiegészítése besorolási adatokkal;

3. lépés: a leíró katalógusban szükséges utalások elkészítése;

4. lépés: bibliográfiai tétel rendezése, beosztása, a katalógus szerkesztése.

3.1. ábra - A bibliográfiai tétel részei

A bibliográfiai tétel részei


A katalogizálási folyamathoz szervesen kapcsolódik a tartalmi feltárás vagy köznapi megnevezéssel szakozás, amely során a bibliográfiai tétel a magyar könyvtári gyakorlatban jellemző módon ETO-szakjelzettel/jelzetekkel és tárgyszavakkal egészül ki. Számítógépes feldolgozás során ugyanazzal a bibliográfiai rekorddal dolgoznak a katalogizáló és a szakozó könyvtárosok is.

A bibliográfiai tétel a következő alkotórészekből áll:

1. bibliográfiai leírás: meghatározott szabályok szerinti egységes szerkezetben, formában és sorrendben leírt adatok összessége, amely a dokumentum azonosítására, nyilvántartásba vételére és a róla szóló tájékoztatásra szolgál.

2. besorolási adatok: a bibliográfiai tétel valamely részében leírt adat, amely a tétel rendezésére, illetve visszakeresésére szolgál.

3. raktári jelzet: a dokumentum raktárban való visszakeresését teszi lehetővé.

4. ETO szakjelzet: tartalmi szempont szerinti visszakeresést teszi lehetővé.

5. tárgyszó: tartalmi szempont szerinti visszakeresést teszi lehetővé.