3.3. A fogalom

A tartalmi feltárás, a tudásfeldolgozás folyamata fogalmi szinten történik, ezért elengedhetetlenül fontos, hogy tisztában legyünk a fogalomalkotás folyamatával.

1. A fogalom dolgok, jelenségek legfőbb ismertetőjegyeiből a tudatban kialakított gondolati forma.

2. A fogalom olyan gondolat, amely a valóság objektumait többé-kevésbé lényeges – az adott tárgyakra nézve közös, más tárgyaktól őket elválasztó - ismertetőjegyeik szerint általánosítja és emeli ki. Az általánosítás során elvonatkoztatunk a tárgyak különbségeitől, az egyéni sajátosságoktól.

3. Platón: „ A fogalmat a dolgokban meglévő lényeggel kell meghatároznunk.”

A fogalom tartalma (intenció): a fogalomban általánosított dolgok lényeges ismertetőjegyeinek összessége. Például a kutya fogalom esetében: gerinces, emlős, jellemzően házőrzésre használt, ugató hangot hallató állat.

A fogalom terjedelme (extenció): a fogalomban általánosított dolgok összessége. Például a kutya fogalom esetében: valamennyi kutya: farkaskutya, kuvasz, bernáthegyi, skótjuhász, stb.

Osztályozás: alapvető gondolkodási tevékenység, az emberi gondolkodás egyik fontos formája.

Jelentése

1.Egyrészt a dolgok (dokumentumok) szétválogatása különböző jegyeik alapján,

2.Másrészt a dolgok (dokumentumok) csoportosítása, osztályba sorolása azonos jegyeik alapján.

Osztály: közös tulajdonságokkal rendelkező objektumok, individuumok halmaza = a fogalom terjedelme.