3.9. A dokumentumok tartalmi analízise. A tartalmi feltárás forráshelyei

Ahogyan azt már a korábbiakban tisztáztuk, a dokumentumok tartalmi feltárása egy többlépcsős folyamat, melynek első lépése a bennük rögzült tudás rekonstruálása, majd ezt követi a rekonstruált tudás, tartalom reprezentálása valamilyen osztályozási rendszer vagy információkereső nyelv jelkészletével. A tudás rekonstruálását vagy más megnevezéssel a tartalmi analízist az alkalmazni kívánt osztályozási rendszertől, információkereső nyelvtől teljesen elvonakoztatva, attól függetlenül kell elvégeznünk.

A tartalmi feltárás, a tartalmi analízis sokkal szubjektívebb, szabályozatlanabb folyamat, mint a dokumentumok formai feltárása, így ennek a munkafolyamatnak a végzése során a könyvtárosnak sokkal nagyobb fokú a döntési szabadsága, ugyanakkor a felelőssége is. Vannak esetek, amikor teljesen egyértelmű a dokumentum tartalma, de nagyon gyakran előfordul, hogy a dokumentum legszembetűnőbb forráshelye, a cím által sugallt tartalom és a dokumentum tényleges tartalma nagyon távol állnak egymástól, és ilyenkor a könyvtárosnak kell eldöntenie, hogy miről is szól a feldolgozandó dokumentum.

Erre az esetre példa McCarthy Vad lovak című munkája is, amely a címe alapján azt sejteti, hogy a könyv lovakról szól, de ha figyelmesebben tanulmányozzuk a kötetet, rájövünk, hogy valójában egy texasi rancherről mesélő szépirodalmi műről van szó, melynek tartalmi feltárása a tartalom fiktív jellege miatt csak az irodalom és a műfaj azonosítására irányul.

A dokumentumok tartalmi analízise nagyon szubjektív folyamat, minősége nagymértékben függ az osztályozást végző könyvtáros felkészültségétől és tapasztaltságától. Mindezek ellenére léteznek olyan megtanulható technikák, amelyek segítségével a tartalmi analízis könyebbé és eredményesebbé tehető.

A tartalmi feltárás forráshelyei: A cím és az alcím

A kezdő osztályozó könyvtárosok gyakran gondolják úgy, hogy a könyv tartalmának legfontosabb kifejezője a cím. Ez általában igaz a tudományos művek, szakkönyvek, publikációk esetében. Ezek a dokumentumok jellemzően olyan címet viselnek, melynek szavai egyértelműen kifejezik a tartalmat. A következő példákban olyan dokumentumok találhatók, amelyek címei a tartalmi feltárás során maradéktalanul és fenntartások nélkül felhasználhatók.

3.5. táblázat - Példák a tartalmi analízis során felhasználható címekre

Felhasználható címek

Drámajátékok: bevezetés a drámapedagógiába / Gabnai Katalin; [a fényképeket Koncz Zsuzsa kész.]. – [Budapest]: Helikon, [2000], cop. 1999.

A gyógyszerészi kémia alapjai III.: fertőtlenítőszerek, antibiotikumok és kemoterapeutikumok, tumorellenes gyógyszerek / Gunda Tamás, Sztaricskai Ferenc ; [közread. a] Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Gyógyszerészi Kémia Tanszék. - Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011.

Information retrieval architecture and algorithms / Gerald Kowalski. - New York : Springer, 2011.


A dokumentumok tartalma sajnos nem minden esetben fejeződik ki egyértelműen a címben, sokszor komoly utánajárást igényel a tartalom felderítése. Ez különösen gyakran fordul elő társadalomtudományi művek és humaniórák esetében. Ezekben az esetekben nagy segítségünkre lehet az alcím, amely rávilágít a tényleges tartalomra, jelentősen megnöveli a cím információs értékét. Nézzünk néhány tipikus esetet a tartalmi feltárás szempontjából óvatosságot igénylő, félrevezető címadásra, és az alcímek tanulmányozásának fontosságára.

3.6. táblázat - Példák a tartalmi analízis során fenntartásokkal kezelendő címekre

Fenntartásokkal kezelendő címek

A porlepte énekes: Weöres Sándorról / Domokos Mátyás. -Budapest: Nap, 2002.

Egy előszoba titkai : Horn Gyula közelről, 1994-1998 / Baranyi Mária. - Budapest] : Athenaeum, [2010]

Álomtervező: tesz-vesz album, földi-, színpadi- és csillagmesékkel / Szegő György. - [Budapest] : Ráday Könyvesház, 2008.

A mindenség modellje : [kortárs magyar templomépítészet] : [Modem ., Debrecen, 2009. március 21 - június 28.] / [kurátor, szerk. Wesselényi-Garay Andor]. - Debrecen : Modem, 2010.


A tényleges témája A porlepte énekes címet viselő műnek magyar irodalomtörténet, tulajdonképpen egy Weöres Sándor monográfiáról van szó, és nem a cím által sugallmazott zenei témáról. Az Egy előszoba titkai című dokumentum sem belsőépítészeti témákat feszeget, hanem Magyarország 20. századi politikájáról, Horn Gyula volt miniszterelnökről szól.

3.2. ábra - Egy előszoba titkai

Egy előszoba titkai

Ezekben az esetekben az alcím informatív volt, segített a tartalmi analízisben. Viszont az Álomtervező: tesz-vesz album, földi,-, színpadi-és csillagmesékkel című dokumentum esetében az alcím tovább növeli a bizonytalanságot, és egyik címelemben sincs utalás a valós tartalomra, az építészetre, a díszlettervezésre.

A tartalmi feltárás forráshelyei: A borítófedél, a fülszöveg, a tartalomjegyzék

A cím nagyon jó forrása lehet a tartalmi analízisnek, de nem szabad kizárólagosan csak a címoldalon található információkra támaszkodnunk. Nagy segítségünkre lehet a tartalom feltárásában a borítófedél hátoldalán vagy a védőborító behajtott belső oldalán található ún. fülszöveg. Amennyiben a fülszöveg áttanulmányozása után is kétségeink lennének a dokumentum tartalmát illetően mindenképpen tekintsük át a tartalomjegyzéket. A tartalomjegyzék kiválóan alkalmas arra is, hogy tovább részletezzük, finomítsuk segítségével a dokumentum által felölelt témát, témaköröket.

A tartalmi feltárás egyéb segédletei

Természetesen a feldolgozó könyvtáros sem lehet szakértője minden témakörnek, melynek tartalmi feltárását el kell végeznie. Gyakran előfordul hogy az előbbiekben felsorolt forráshelyeken nem találunk elég információt ahhoz, hogy biztonsággal el tudjuk végezni a dokumentum tartalmi analízisét, majd ezt követően az alkalmazott osztályozási rendszer megfelelő jelzetével történő ellátását. Ezekben az esetekben a feldolgozó könyvtárosok is a különböző referensz forrásokat, a kézikönyvtár vagy segédkönyvtár vonatkozó dokumentumait hívják segítségül. Ezek lehetnek például az adott szakterület legfontosabb enciklopédiái, szótárai, lexikonjai, monográfiái, adattárai, adatbázisai. Ezeket a segédleteket általában maguk köré gyűjtik a feldolgozó könyvtárosok, hogy szükség esetén kéznél legyenek, és segítsék az eligazodást az adott ismeretterület fogalmi rendszerében, felépítésében.

Napjainkban már minden nagyobb könyvtár állománya hozzáférhető online katalógusaikon keresztül, így a tartalmi feldolgozás során nyugodtan segítségül hívhatjuk ezeket is. Ha megnézzük, hogy más könyvtárak könyvtárosai hogyan oldották meg az adott tartalmi feltárást, milyen tartalmi ismérvekkel látták el a dokumentumokat, komolyan segítséget kaphatunk a munkánkhoz. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy változtatás nélkül átemeljük a mások által használt jelzeteket, osztályozási kifejezéseket. Erre már csak azért sincs mód, mert a könyvtárak tartalmi feltárását nagy mértékben meghatározza a saját gyűjtemény és a saját használói kör és igény. Még azonos osztályozási rendszerek használata esetén is komoly eltérések lehetnek az egyes könyvtárak között, de ötletszerzésre, a problémahelyzet megoldásában mindenképpen nagy segítségünkre lehet, ha megnézzük más könyvtárosok megoldásait ugyanarra a feladatra. Tekintsünk át néhány valós könyvtári példát ugyanannak a dokumentumnak a tartami feltárására ETO szakjelzetekkel, majd tárgyszavakkal.

3.7. táblázat - Példák a könyvtárak szakozási gyakorlatára

KönyvtárakFeladatok
  1. Feladat: Álomtervező: tesz-vesz album, földi-, színpadi- és csillagmesékkel / Szegő György. - [Budapest] : Ráday Könyvesház, 2008.
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár792.021(439)(092)Szegő Gy.(084.12)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár792.021(439)(092)Szegő György
Országos Széchényi Könyvtár792.021(439)(092)Szegő György
  2. Feladat: Egy előszoba titkai : Horn Gyula közelről, 1994-1998 / Baranyi Mária. - Budapest] : Athenaeum, [2010]
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár32(439)(092)Horn Gy.(0:82-94)

323(439)"1994/1998"(0:82-94)

342.518(439)"1994/1998"(0:82-94)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár32(439)"1994/1998"

328.13(439)"1994/1998"
Országos Széchényi Könyvtár323(439)"199"(0:82-94)

32(439)(092)Horn Gy. (0:82-94)


Az első feladat megoldásai között nem sok különbséget tapasztalhatunk, az egyes könyvtárak által adott ETO szakjelzetek gyakorlatilag azonosak. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár megoldása egy, a dokumentum illusztráltságát kifejező formai alosztással bővebb a többi könyvtáréhoz képest.

A második feladat megoldása már sokkal színesebb, a politika főtáblázati számával, a 32-vel minden megoldásban találkozunk, de a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a miniszterelnököt , a kabinetet kifejező 342.518 főtáblázati számot is fontosnak tartotta feltüntetni, míg a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára a kormány, a kabinet fogalmat leíró 328.13 főtáblázati számot használta. Az OSZK megoldása csak a politika és belpolitika, 32, 323 mélységig hatol.

Még színesebb lesz a megoldások palettája, ha megnézzük, hogy milyen tárgyszavakat használtak a témák feltárására a vizsgált könyvtárak.

3.8. táblázat - Példák a könyvtárak tárgyszavazási gyakorlatára

KönyvtárakFeladatok
  1. Feladat: Álomtervező: tesz-vesz album, földi-, színpadi- és csillagmesékkel / Szegő György. - [Budapest] : Ráday Könyvesház, 2008.
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár építészet, építőművészet, Magyarország, életrajz, Szegő Gy., fényképek, fotók, színpadtervek, díszlettervek, színházművészet
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Díszlettervezők Magyarország Díszlettervezők Magyarország 20. század Stage designers Hungary. Stage designers Hungary 20th century
Országos Széchényi Könyvtár képzőművész, díszlettervezés, látványtervezés, belsőépítészet, 20. század, 21. század, Magyarország
  2. Feladat: Egy előszoba titkai : Horn Gyula közelről, 1994-1998 / Baranyi Mária. - Budapest] : Athenaeum, [2010]
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtáró Ervin Könyvtár

politika, Magyarország, életrajz, Horn Gy., visszaemlékezés formájában, emlékirat formájában, napló formájában, belpolitika, 1994-1998, minisztertanács, minisztérium, miniszterelnök, miniszterek

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár

Horn Gyula (1932-) Miniszterelnökök Magyarország életrajz Prime ministers Hungary Biography. Magyarország politika és kormányzat 1989- Hungary Politics and government 1989-.

Országos Széchényi Könyvtárpolitikus, belpolitika, ezredforduló, Magyarország, memoár

A három könyvtár tárgyszavazási gyakorlata, ahogyan az a példákból is jól látszik, teljesen eltérő. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ún. szabad tárgyszavakat használ, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára a Library of Congress tárgyszórendszerét használja magyar és angol nyelven egyaránt megadva a tárgyszavakat, míg az Országos Széchényi Könyvtár az OSZK Tezaurusz, a Köztaurusz alapján tárgyszavaz. Az intézmények eltérő tárgyszavazási gyakorlata világít rá leginkább arra a korábbi kijelentésünkre, hogy a tartalmi feltárás nagyon szubjektív tevékenység, és számtalan tényező befolyásolja.