4. fejezet - Monográfiák

4.1. Monográfia

Feladat

Készítsük el az alábbi dokumentum forráshelyei alapján a bibliográfiai leírást, majd a leíró katalógus számára szükséges tételeket!

4.1. ábra - Leírási példa - monográfia: Mátyás király levelei : 1460-1490

Leírási példa - monográfia: Mátyás király levelei : 1460-1490


4.1. táblázat - A dokumentum formai feltárása - Mátyás király levelei : 1460-1490

 

Ötletek a feladat megoldásához

A bibliográfiai leírás készítéséhez az alábbiak megfontolását ajánljuk.

A megfelelő típusú leírási szerkezet kiválasztásához gondoljuk át, hány szerző hány művét tartalmazza a könyv. Ki a könyv szerzője?

Mely adatelem nevezi meg a szerzőt?

Állítsuk rangsorba a könyv forráshelyeit, főként amiatt, mivel találunk olyan bibliográfiai adatokat, amelyek több forrásban is előfordulnak.

A tételszerkesztésnél a következőkre figyeljünk:

A személynevek egységesítésekor ne feledkezzünk el a leíró katalógus számára szükséges utalótételek elkészítéséről.

Bibliográfiai leírás

^^Mátyás király levelei : 1460-1490 / [vál., a szöveget gond., az utószót és a jegyzeteket írta V. Kovács Sándor] ; [ford. Ballér Piroska] ; [a képanyagot vál. Pintér Márta Zsuzsanna]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1986. - 218 p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar levelestár, ISSN 0237-4609)

^^ISBN-963-15-3155-4 [!ISBN-963-15-3219-4] kötött : 60,-Ft

Az elkészült bibliográfiai leírás tipizálása:
  • leírás bibliográfiai szintje szerint: monografikus szintű

  • leírás szerkezete szerint: egylépcsős

  • leírás jellege szerint: zárt

  • leírásban felhasznált adatelemek köre szerint: teljes

Tételszerkesztés

A dokumentum alaptétele:

Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^Mátyás király levelei : 1460-1490 / [vál., a szöveget gond., az utószót és a jegyzeteket írta V. Kovács Sándor] ; [ford. Ballér Piroska] ; [a képanyagot vál. Pintér Márta Zsuzsanna]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1986. - 218 p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar levelestár, ISSN 0237-4609)

^^ISBN-963-15-3155-4 [!ISBN-963-15-3219-4] kötött : 60,-Ft

^^^^Mt.: Kovács Sándor, V. (1931-1986)(közrem.)

^^^^^^^^Ballér Piroska (1960-)(ford.)

^^^^^^^^Pintér Márta Zsuzsanna (1961-)(vál.)

^^^^Ut.: I. Mátyás -> Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^^^Ut.: Hunyadi Mátyás -> Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^^^Ut.: Igazságos Mátyás -> Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^^^Ut.: Matthias Rex -> Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^^^Ut.: V. Kovács Sándor -> Kovács Sándor, V. (1931-1986)

A dokumentum tételgarnitúrája a következő bibliográfiai tételtípusokból áll:

  • szerzői főtétel

  • főcím szerinti melléktétel

  • sorozati főcím szerinti melléktétel

  • közreműködői melléktétel (3 db)

  • egységesítő utalótétel (5 db)

Nézzünk példákat az előző tételtípusokra:

A dokumentum főtétele:

Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^Mátyás király levelei : 1460-1490 / [vál., a szöveget gond., az utószót és a jegyzeteket írta V. Kovács Sándor] ; [ford. Ballér Piroska] ; [a képanyagot vál. Pintér Márta Zsuzsanna]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1986. - 218 p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar levelestár, ISSN 0237-4609)

^^ISBN-963-15-3155-4 [!ISBN-963-15-3219-4] kötött : 60,-Ft

^^^^Mt.: Kovács Sándor, V. (1931-1986)(közrem.)

^^^^^^^^Ballér Piroska (1960-)(ford.)

^^^^^^^^Pintér Márta Zsuzsanna (1961-)(vál.)

^^^^Ut.: I. Mátyás -> Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^^^Ut.: Hunyadi Mátyás -> Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^^^Ut.: Igazságos Mátyás -> Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^^^Ut.: Matthias Rex -> Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^^^Ut.: V. Kovács Sándor -> Kovács Sándor, V. (1931-1986)

A dokumentum főcím szerinti melléktétele:

Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^ Mátyás király levelei : 1460-1490 / [vál., a szöveget gond., az utószót és a jegyzeteket írta V. Kovács Sándor] ; [ford. Ballér Piroska] ; [a képanyagot vál. Pintér Márta Zsuzsanna]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1986. - 218 p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar levelestár, ISSN 0237-4609)

^^ISBN-963-15-3155-4 [!ISBN-963-15-3219-4] kötött : 60,-Ft

^^^^Mt.: Kovács Sándor, V. (1931-1986)(közrem.)

^^^^^^^^Ballér Piroska (1960-)(ford.)

^^^^^^^^Pintér Márta Zsuzsanna (1961-)(vál.)

^^^^Ut.: I. Mátyás -> Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^^^Ut.: Hunyadi Mátyás -> Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^^^Ut.: Igazságos Mátyás -> Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^^^Ut.: Matthias Rex -> Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^^^Ut.: V. Kovács Sándor -> Kovács Sándor, V. (1931-1986)

A dokumentum sorozati főcím szerinti melléktétele:

Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^Mátyás király levelei : 1460-1490 / [vál., a szöveget gond., az utószót és a jegyzeteket írta V. Kovács Sándor] ; [ford. Ballér Piroska] ; [a képanyagot vál. Pintér Márta Zsuzsanna]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1986. - 218 p. : ill. ; 19 cm. - ( Magyar levelestár , ISSN 0237-4609)

^^ISBN-963-15-3155-4 [!ISBN-963-15-3219-4] kötött : 60,-Ft

^^^^Mt.: Kovács Sándor, V. (1931-1986)(közrem.)

^^^^^^^^Ballér Piroska (1960-)(ford.)

^^^^^^^^Pintér Márta Zsuzsanna (1961-)(vál.)

^^^^Ut.: I. Mátyás -> Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^^^Ut.: Hunyadi Mátyás -> Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^^^Ut.: Igazságos Mátyás -> Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^^^Ut.: Matthias Rex -> Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^^^Ut.: V. Kovács Sándor -> Kovács Sándor, V. (1931-1986)

A dokumentum egyik közreműködői melléktétele:

Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^Mátyás király levelei : 1460-1490 / [vál., a szöveget gond., az utószót és a jegyzeteket írta V. Kovács Sándor] ; [ford. Ballér Piroska] ; [a képanyagot vál. Pintér Márta Zsuzsanna]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1986. - 218 p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar levelestár, ISSN 0237-4609)

^^ISBN-963-15-3155-4 [!ISBN-963-15-3219-4] kötött : 60,-Ft

^^^^Mt.: Kovács Sándor, V. (1931-1986)(közrem.)

^^^^^^^^Ballér Piroska (1960-)(ford.)

^^^^^^^^Pintér Márta Zsuzsanna (1961-)(vál.)

^^^^Ut.: I. Mátyás -> Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^^^Ut.: Hunyadi Mátyás -> Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^^^Ut.: Igazságos Mátyás -> Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^^^Ut.: Matthias Rex -> Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^^^Ut.: V. Kovács Sándor -> Kovács Sándor, V. (1931-1986)

A dokumentum egyik egységesítő utalótétele:

Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^Mátyás király levelei : 1460-1490 / [vál., a szöveget gond., az utószót és a jegyzeteket írta V. Kovács Sándor] ; [ford. Ballér Piroska] ; [a képanyagot vál. Pintér Márta Zsuzsanna]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1986. - 218 p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar levelestár, ISSN 0237-4609)

^^ISBN-963-15-3155-4 [!ISBN-963-15-3219-4] kötött : 60,-Ft

^^^^Mt.: Kovács Sándor, V. (1931-1986)(közrem.)

^^^^^^^^Ballér Piroska (1960-)(ford.)

^^^^^^^^Pintér Márta Zsuzsanna (1961-)(vál.)

^^^^Ut.: I. Mátyás -> Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^^^Ut.: Hunyadi Mátyás -> Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^^^Ut.: Igazságos Mátyás -> Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^^^Ut.: Matthias Rex -> Mátyás (Magyarország : király), I., Igazságos

^^^^Ut.: V. Kovács Sándor -> Kovács Sándor, V. (1931-1986)

Magyarázatok a feladat megoldásához

A könyv főcímét és alcímét nemcsak a címoldalon találjuk meg, hanem a könyv előzékoldalán is ugyanabban a formában. Az 1. adatcsoport számára azonban a főforrás a cimoldal, és a főcím és az alcím vonatkozásában az előzékoldalak tiltott források. (Nem írható le olyan főcím, alcím, párhuzamos cím és vagylagos cím a leírás 1. adatcsoportjában, amelynek forrása nem a címoldal.)

A szerző megnevezését a főcímben találjuk meg, ezért a főcím részeként kell felvenni a leírásba, és a szerzőségi adatok között már nem szabad még egyszer megismételni.

A szerzőségi közlésben a közreműködők által elvégzett funkciók, feladatok megadásakor figyelni kell arra, hogy betartsuk a "szó szerint és betűhíven" leírási elvet, de természetesen a leírási szabvány által megengedett rövidítéseket alkalmazzuk.

A kiadó nevének leírásakor a "könyvkiadó" szó nem hagyható el a jelzős szerkezet miatt, de rövidíthető "kvk." formában.

A sorozati főcím specifikus, jól beazonosítja a sorozatot, ezért nincs szükség a sorozati közreműködők felvételére.

A szerzői főtételt a történelmi névhasználat uralkodói nevek szerkesztési elvei szerint kell elkészíteni. Fordítsunk nagy figyelmet a szükséges utalások elkészítésére, nemcsak a szerző neve esetén, hanem a közreműködő személyek nevei esetén is.


4.2. táblázat - A dokumentum tartalmi feltárása: Mátyás király levelei : 1460-1490

A dokumentum címeA tartalom leírása, tartalmi ismérvek láncolataETO szakjelzetTárgyszavak
Mátyás király levelei : 1460-1490 Mátyás király, királyok, magyarországi középkori latin nyelvű irodalom , levelek, Magyarország történelme a 15. században821.124'04(439)-6=511.141

94(439)"1460/1490"(0:82-6)

94(439)"1460/1490"(044)

94(439)"14"(092)Mátyás,I.

929.731(439)"14"
Mátyás (Magyarország:király),I., uralkodó, magyar irodalom, középkori latin irodalom, magyar történelem, 15. század, levelezés
Magyarázat a tartalmi analízishez: A dokumentum tartalmi szempontból releváns forráshelyeinek áttekintése után megállapíthatjuk, hogy a fő tárgykör Mátyás király uralkodása levelezéseinek tükrében. Ez a dokumentum egyrészt szépirodalmi műként is felfogható, mégpedig magyarországi középkori latin nyelvű irodalomként, és műfaji meghatározása levelezés. Áttanulmányozva a dokumentumot láthatjuk, hogy magyar fordításban tárul elénk Mátyás király levelezése. Nagyon fontos, hogy a dokumentumot Magyarország 15. századi történelme iránt érdeklődők is vissza tudják keresni, így Magyarország 15. századi történelme is nagyon fontos tartalmi ismérv. Természetesen majd az alkalmazott osztályozási rendszerek lehetőségei szerint azt is jeleznünk kell, hogy mind az irodalom mind pedig a történelem Mátyás király levelezésén keresztül jelenítődik meg. Természetesen tárgya a dokumentumnak Mátyás király, és személyén keresztül a 15. századi magyar királyok.
Magyarázat az ETO jelzethez: Az irodalom főtáblázati száma latin irodalmat jelent, amit az aposztrófos nem önálló speciális alosztás pontosít középkori latin irodalommá, továbbá Magyaország földrajzi alosztásával kiegészítve kapjuk meg a magyarországi középkori latin nyelvű irodalmat. A -6-os speciális alosztás a műfajt, a leveleket jelenti. A nyelvi alosztás fejezi ki, hogy magyar nyelvű fordításról van szó. Magyarország történelmét a 94-es főtáblázati számmal és a Magyarország földrajzi alosztással fejeztük ki. Valamennyi ország történelme esetén hasonlóan kell eljárnunk. A tárgyalt történelmi időszakot időintervallummal is kifejezhetjük, ilyenkor a kezdő és befejező dátumokat átfogással, /-jellel kapcsoljuk össze. A leveleket mint formát kifejezhetjük irodalmi műfajként, ebben az esetben szerkesztett formai alosztást készítünk, (0:82-6), vagy választhatjuk a formai alosztások segédtáblázati részből a levelek (044) alosztást is. Mátyás király személyét az ETO jelzetekben az életrajzi tárgyalásmódot kifejező (092) jelzet után mint névalosztást szerepeltethetjük. Ilyenkor nem szükséges a teljes egységesített uralkodói névalakot használnunk. A 15. századi magyar uralkodók, királyok iránt érdeklődő használóknak a 929.731-es főtáblázati számmal biztosítjuk a dokumentum visszakereshetőségét.
Magyarázat a tárgyszavakhoz: Mátyás király neve történelmi névhasználat uralkodói nevek szerkesztési elvei szerinti formában, a bibliográfiai leírás során mint tárgyi melléktétel kerül leírásra. A tárgyszavak között is nyugodtan szerepeltethetjük ebben az egységesített formában. Mivel a tárgyszóra irányuló keresések során a tárgyi melléktételekben előforduló találatok is megjelennek a találati halmazban, az egységesített nevek tárgyszóként való szerepeltetése opcionális. A személyek csoportjának kifejezése, melyhez az individuum tartozik fontos a visszakereshetőség érdekében, így esetünkben ki kellett fejezni a királyok csoportját. A tezauruszban a király* csonkolt alakkal belépve azt tapasztaljuk, hogy a használható tárgyszó az uralkodó. Az irodalmat kifejezhetjük a magyar irodalom és a középkori latin irodalom tárgyszavakkal is. Az utóbbit a latin irodalom deszkriptorcikkében találhatjuk meg. A levelek formára keresve a tezauruszban nem lesz találatunk, így átgondolva a keresési lehetőségeinket a lev* alakkal lépjünk be a tezauruszba, és a felsorolt deszkriptorok között már megtaláljuk a számunkra szükséges levelezés tárgyszót.


A leírt dokumentum USMARC rekordja a DEENK Központi Katalógusában

A leírt dokumentum HUNMARC rekordja a DEENK Központi Katalógusában