4.3. Monográfia szerzői életmű-sorozat tagjaként

Feladat

Készítsük el az alábbi dokumentum forráshelyei alapján a bibliográfiai leírást, majd a leíró katalógus számára szükséges tételeket!

4.3. ábra - Leírási példa - monográfia szerzői életmű-sorozat tagjaként: Színművek : vidám sirató egy bolyongó porszemért : ádvent a Hargitán : az ugató madár

Leírási példa - monográfia szerzői életmű-sorozat tagjaként: Színművek : vidám sirató egy bolyongó porszemért : ádvent a Hargitán : az ugató madár


4.5. táblázat - A dokumentum formai feltárása - Színművek : vidám sirató egy bolyongó porszemért : ádvent a Hargitán : az ugató madár

 

Ötletek a feladat megoldásához

A bibliográfiai leírás készítéséhez az alábbiak megfontolását ajánljuk.

Gondoljuk végig, hogy a leírásunk tárgya tagja-e sorozatnak, vagy esetleg egy többkötetes könyv egyik kötetét tartjuk-e a kezünkben? Mire utalhatnak a "Sütő András munkái" és az ISBN-963-15-4100-2 adatok?

Figyeljük meg a könyv kiadásjelzéseit és azok forráshelyeit!

Melyik forráshelyen kerülnek megadásra a tartalmazott művek címei? Milyen lehetőségeink vannak a leírásukra?

A tételszerkesztésnél a következőkre figyeljünk:

Attól függően, hogy a leírás mely adatcsoportjában közöltük a tartalmazott művek címeit, aszerint szükséges a tételszerkesztésnél a művek címeinek visszakereshetőségét biztosítani.

Bibliográfiai leírás

^^Színművek / Sütő András ; [sajtó alá rend. Ablonczy László]. - 1., magyar nyelvű kiad. - Budapest : Akadémiai K., 1995. - 403, [2] p. ; 19 cm. - (Sütő András munkái, ISBN-963-15- 4100-2)

^^Tartalma: Vidám sirató egy bolyongó porszemért ; Ádvent a Hargitán ; Az ugató madár

^^ISBN-963-05-6890-X kötött : 717,-Ft

A bibliográfiai leírás egy másik lehetséges formája:

^^Színművek : vidám sirató egy bolyongó porszemért : ádvent a Hargitán : az ugató madár / Sütő András ; [sajtó alá rend. Ablonczy László]. - 1., magyar nyelvű kiad. - Budapest : Akadémiai K., 1995. - 403, [2] p. ; 19 cm. - (Sütő András munkái, ISBN-963-15- 4100-2)

^^ISBN-963-05-6890-X kötött : 717,-Ft

Az elkészült bibliográfiai leírás tipizálása:

  • leírás bibliográfiai szintje szerint: monografikus szintű

  • leírás szerkezete szerint: egylépcsős

  • leírás jellege szerint: zárt

  • leírásban felhasznált adatelemek köre szerint: teljes

Tételszerkesztés

A dokumentum alaptétele:

Sütő András (1927-2006)

^^Színművek / Sütő András ; [sajtó alá rend. Ablonczy László]. - 1., magyar nyelvű kiad. - Budapest : Akadémiai K., 1995. - 403, [2] p. ; 19 cm. - (Sütő András munkái, ISBN-963-15- 4100-2)

^^Tartalma: Vidám sirató egy bolyongó porszemért ; Ádvent a Hargitán ; Az ugató madár

^^ISBN-963-05-6890-X kötött : 717,-Ft

^^^^Mt.: Ablonczy László (1945-)(sajtó alá rend.)

A dokumentum tételgarnitúrája a következő bibliográfiai tételtípusokból áll:

  • szerzői főtétel

  • főcím szerinti melléktétel

  • sorozati főcím szerinti melléktétel

  • közreműködői melléktétel

  • szerző/cím szerinti melléktétel (3 db)

Nézzünk példákat az előző tételtípusokra:

A dokumentum főtétele:

Sütő András (1927-2006)

^^Színművek / Sütő András ; [sajtó alá rend. Ablonczy László]. - 1., magyar nyelvű kiad. - Budapest : Akadémiai K., 1995. - 403, [2] p. ; 19 cm. - (Sütő András munkái, ISBN-963-15- 4100-2)

^^Tartalma: Vidám sirató egy bolyongó porszemért ; Ádvent a Hargitán ; Az ugató madár

^^ISBN-963-05-6890-X kötött : 717,-Ft

^^^^Mt.: Ablonczy László (1945-)(sajtó alá rend.)

A dokumentum főcím szerinti melléktétele:

Sütő András (1927-2006)

^^Színművek / Sütő András ; [sajtó alá rend. Ablonczy László]. - 1., magyar nyelvű kiad. - Budapest : Akadémiai K., 1995. - 403, [2] p. ; 19 cm. - (Sütő András munkái, ISBN-963-15- 4100-2)

^^Tartalma: Vidám sirató egy bolyongó porszemért ; Ádvent a Hargitán ; Az ugató madár

^^ISBN-963-05-6890-X kötött : 717,-Ft

^^^^Mt.: Ablonczy László (1945-)(sajtó alá rend.)

A dokumentum sorozati főcím szerinti melléktétele:

Sütő András (1927-2006)

^^Színművek / Sütő András ; [sajtó alá rend. Ablonczy László]. - 1., magyar nyelvű kiad. - Budapest : Akadémiai K., 1995. - 403, [2] p. ; 19 cm. - ( Sütő András munkái , ISBN-963-15- 4100-2)

^^Tartalma: Vidám sirató egy bolyongó porszemért ; Ádvent a Hargitán ; Az ugató madár

^^ISBN-963-05-6890-X kötött : 717,-Ft

^^^^Mt.: Ablonczy László (1945-)(sajtó alá rend.)

A dokumentum közreműködői melléktétele:

Sütő András (1927-2006)

^^Színművek / Sütő András ; [sajtó alá rend. Ablonczy László]. - 1., magyar nyelvű kiad. - Budapest : Akadémiai K., 1995. - 403, [2] p. ; 19 cm. - (Sütő András munkái, ISBN-963-15- 4100-2)

^^Tartalma: Vidám sirató egy bolyongó porszemért ; Ádvent a Hargitán ; Az ugató madár

^^ISBN-963-05-6890-X kötött : 717,-Ft

^^^^Mt.: Ablonczy László (1945-)(sajtó alá rend.)

A dokumentum szerző/cím szerinti melléktétele az első tartalmazott műköz:

Sütő András (1927-2006)

Vidám sirató egy bolyongó porszemért

^^Színművek / Sütő András ; [sajtó alá rend. Ablonczy László]. - 1., magyar nyelvű kiad. - Budapest : Akadémiai K., 1995. - 403, [2] p. ; 19 cm. - (Sütő András munkái, ISBN-963-15- 4100-2)

^^Tartalma: Vidám sirató egy bolyongó porszemért ; Ádvent a Hargitán ; Az ugató madár

^^ISBN-963-05-6890-X kötött : 717,-Ft

^^^^Mt.: Ablonczy László (1945-)(sajtó alá rend.)

Magyarázatok a feladat megoldásához

Mivel a tartalmazott művek címeit a címoldal tartalmazza, kétféle leírási mód közül választhatunk:

- a művek címeit az 1. adatcsoportban adjuk meg alcímekként,

- a művek címet a 6. adatcsoportban adjuk meg a tartalom felsorolásával.

A leírt dokumentum szerzői életmű sorozat tagjaként jelent meg, amelynek egyik sajátossága, hogy nem ISSN szám, hanem ISBN szám azonosítja. (Semmiképpen nem lehet a dokumentumot többkötetes könyv egy kötetének értelmezni, mivel előre nem látható a kötetek kiadásának befejezési dátuma, másrészről a "Sütő András munkái" címadat nem címoldalon szerepel, így a leírás 1. adatcsoportjában tilos fölvenni főcímként.

A megjegyzésben felsorolt tartalmazott műveket szerző/cím szerinti melléktételek segítségével tudjuk visszakereshetővé tenni.


4.6. táblázat - A dokumentum tartalmi feltárása: Színművek : vidám sirató egy bolyongó porszemért : ádvent a Hargitán : az ugató madár

A dokumentum címe és szerzőjeA tartalom leírása, tartalmi ismérvek láncolataETO szakjelzetTárgyszavak
Színművek : vidám sirató egy bolyongó porszemért : ádvent a Hargitán : az ugató madár / Sütő Andrásromániai magyar irodalom, színművek, három színmű gyűjteménye821.511.141(498)-2Sütő3erdélyi magyar irodalom, színjáték, antológia
Magyarázat a tartalmi analízishez: A tartalmi feltárásra vállalt dokumentum szépirodalmi alkotás, tehát első lépésben azt kell tisztáznunk, hogy a szerző mely nemzet irodalmához tartozó. Sütő András teljes munkásságával a magyar irodalomat gazdagította, viszont Romániában élt, így tehát a romániai magyar irodalom jeles képviselője. A feldolgozási egységünk három színművet tartalmaz, tehát a műfaja a szépirodalmi műveknek színmű, és fizikailag gyűjteményes kötetről van szó. A tartalmi feltárás szempontjából teljesen közömbös, hogy a három színmű miről szól, hiszen szépirodalmi alkotásokról van szó, kitalált tartalommal.
Magyarázat az ETO szakjelzethez: Főtáblázati számmal jelöltük a magyar irodalmat, majd ezt követi Románia földrajzi alosztása. A két jelzet együttesen fejezi ki a romániai magyar irodalmat. A szépirodalmi mű műfaji jelölése csak az irodalom jelzete után következhet, a színpadi művek műfaji jelölésére a -2-es nem önálló speciális alosztás szolgál. A szerző nevét a kiadás jellegzetességére utaló számvégződéses nem önálló speciális alosztás követi, a 3-as szám, melynek jelentése a szerző válogatott művei.
Magyarázat a tárgyszavakhoz: A tezauruszba a romániai magyar irodalommal belépve egy utalót kapunk, amely a használható osztályozási kifejezésre, az erdélyi magyar irodalomra utal. Az irodalmi műfaj megjelölésére a tezaurusz a színmű tárgyszó alakkal belépve a színjáték vagy a dráma tárgyszavakat ajánlja fel. A gyűjteményes jelleg kifejezésére megfelelő tárgyszó megkeresését érdemes a gyűjtemény* csonkolt alakkal kezdeni a tezauruszban. A felkínált deszkriptorok közül a gyűjteményes könyv deszkriptorcikkét megnyitva rátalálunk az irodalmi művek gyűjteményének szokásos megnevezésére, az antológiára.


A leírt dokumentum USMARC rekordja a DEENK Központi Katalógusában

A leírt dokumentum HUNMARC rekordja a DEENK Központi Katalógusában