5. fejezet - Szerzői gyűjtemények

5.1. Közös főcímmel rendelkező szerzői gyűjtemények

Feladat

Készítsük el az alábbi dokumentum forráshelyei alapján a bibliográfiai leírást, majd a leíró katalógus számára szükséges tételeket!

5.1. ábra - Leírási példa - szerzői gyűjtemény közös főcímmel: A Hajnal trilógiája : három regény egy kötetben

Leírási példa - szerzői gyűjtemény közös főcímmel: A Hajnal trilógiája : három regény egy kötetben


5.1. táblázat - A dokumentum formai feltárása - A Hajnal trilógiája : három regény egy kötetben

 

Ötletek a feladat megoldásához

A bibliográfiai leírás készítéséhez az alábbiak megfontolását ajánljuk.

Hány művet tartalmaz a könyv, és mely forráshely nevezi meg őket? A leírás elkezdése előtt érdemes elemezni és tipizálni a címoldalt, nagyban megkönnyítheti a leírás főcímének helyes megválasztását.

A könyv verzóján szereplő angol nyelvű címadat hogyan, és a leírás mely adatcsoportjában adható meg?

A tételszerkesztésnél a következőkre figyeljünk:

A könyv tételgarnitúrájának összeállításakor figyeljünk a tartalmazott művek címeire, és biztosítsuk a kerehetőségüket (visszakereshetőségüket).

A szerző nevének egységesítésekor gondoljuk végig a szerző valódi neve és az álnevek kapcsolatáról tanult szabályokat!

Bibliográfiai leírás

^^A Hajnal trilógiája : három regény egy kötetben / Jeffrey Stone. - Debrecen : Cherubion, 1994. - 416 p. : ill. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 3.)

^^Tartalma: A Hajnal Lovagja ; A Hajnal Királynője ; A Hajnal Hadura

^^ISBN-963-7841-34-2 kötött : 439,-Ft

Az elkészült bibliográfiai leírás tipizálása:

  • leírás bibliográfiai szintje szerint: monografikus szintű

  • leírás szerkezete szerint: egylépcsős

  • leírás jellege szerint: zárt

  • leírásban felhasznált adatelemek köre szerint: teljes

Tételszerkesztés

A dokumentum alaptétele:

Nemes István (1961-)

^^A Hajnal trilógiája : három regény egy kötetben / Jeffrey Stone. - Debrecen : Cherubion, 1994. - 416 p. : ill. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 3.)

^^Tartalma: A Hajnal Lovagja ; A Hajnal Királynője ; A Hajnal Hadura

^^ISBN-963-7841-34-2 kötött : 439,-Ft

^^^^Ut.: Stone, Jeffrey -> Nemes István (1961-)

A dokumentum tételgarnitúrája a következő bibliográfiai tételtípusokból áll:

  • szerzői főtétel

  • főcím szerinti melléktétel

  • sorozati főcím szerinti melléktétel

  • szerző/cím szerinti melléktétel (3 db)

  • egységesítő utalótétel

Nézzük példákat az előző tételtípusokra:

A dokumentum főtétele:

Nemes István (1961-)

^^A Hajnal trilógiája : három regény egy kötetben / Jeffrey Stone. - Debrecen : Cherubion, 1994. - 416 p. : ill. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 3.)

^^Tartalma: A Hajnal Lovagja ; A Hajnal Királynője ; A Hajnal Hadura

^^ISBN-963-7841-34-2 kötött : 439,-Ft

^^^^Ut.: Stone, Jeffrey -> Nemes István (1961-)

A dokumentum szerző/cím szerinti melléktétele az első tartalmazott műről:

Nemes István (1961-)

A Hajnal Lovagja

^^A Hajnal trilógiája : három regény egy kötetben / Jeffrey Stone. - Debrecen : Cherubion, 1994. - 416 p. : ill. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 3.)

^^Tartalma: A Hajnal Lovagja ; A Hajnal Királynője ; A Hajnal Hadura

^^ISBN-963-7841-34-2 kötött : 439,-Ft

^^^^Ut.: Stone, Jeffrey -> Nemes István (1961-)

A dokumentum egységesítő utalótétele:

Nemes István (1961-)

^^A Hajnal trilógiája : három regény egy kötetben / Jeffrey Stone. - Debrecen : Cherubion, 1994. - 416 p. : ill. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 3.)

^^Tartalma: A Hajnal Lovagja ; A Hajnal Királynője ; A Hajnal Hadura

^^ISBN-963-7841-34-2 kötött : 439,-Ft

^^^^Ut.: Stone , Jeffrey -> Nemes István (1961-)

Magyarázatok a feladat megoldásához

A leírt dokumentum három regényt tartalmaz, amelyek címeit a címoldal nevezi meg. Ebből következően a tartalmazott művek címei megadhatók alcímekként az 1. adatcsoportban (hiszen főforrásban elérhetőek), vagy a leírás 6. adatcsoportjában, mint megjegyzés (lásd a fenti megoldásban).

A dokumentum szépirodalmi műveket tartalmaz, amelyek műfaját az alcím megnevezi, ezért még egyszer megjegyzésként már nem szerepeltetjük.

Mivel Nemes István művei publikálásakor több álnevet is használ alkalomszerűen, ezért a szerző valódi neve lesz a személy egységesített neve.


5.2. táblázat - A dokumentum tartalmi feltárása: A Hajnal trilógiája : három regény egy kötetben

A dokumentum címe és szerzőjeA tartalom leírása, tartalmi ismérvek láncolataETO szakjelzetTárgyszavak
A Hajnal trilógiája : három regény egy kötetben / Jeffrey Stonemagyar fantasztikus irodalom, regények821.511.141-312.9Nemesmagyar irodalom, fantasztikus regény
Magyarázat a tartalmi analízishez: A tartalmi analízis során két fontos dolgot kellett megállapítanunk: az egyik, hogy szépirodalmi műről van szó, tehát csak a szerzőről kellett eldöntenünk, hogy melyik nemzet irodalmához tartozik. Ez egy kis nehézséget okozott, hiszen az angol név csak írói álnév, és a szerző valódi neve Nemes István, tehát magyr irodalomról van szó. Tartalmi feltárás szempontjából közömbös, hogy a feltárt dokumentum három regényt tartalmaz.
Magyarázat az ETO szakjelzethez:Főtáblázati számmal a magyar irodalmat fejezzük ki, a fantasztikus regényt mint irodalmi műfajt a kötőjeles nem önálló speciális alosztás jelöli. Abban az esetben, ha fel kívánjuk tüntetni a szerző nevét, a valódi nevet használjuk.
Magyarázat a tárgyszavakhoz::A tezauruszban a magyar irodalom és a fantasztikus regény is létező tárgyszavak.


A leírt dokumentum HUNMARC rekordja az OSZK Nektár Katalógusában