5.2. Közös főcímmel nem rendelkező szerzői gyűjtemények

Feladat

Készítsük el az alábbi dokumentum forráshelyei alapján a bibliográfiai leírást, majd a leíró katalógus számára szükséges tételeket!

5.2. ábra - Leírási példa - szerzői gyűjtemény közös főcím nélkül: A pair of gloves = Egy pár kesztyű ; The sofa = A dívány

Leírási példa - szerzői gyűjtemény közös főcím nélkül: A pair of gloves = Egy pár kesztyű ; The sofa = A dívány


5.3. táblázat - A dokumentum formai feltárása - A pair of gloves = Egy pár kesztyű ; The sofa = A dívány

 

Ötletek a feladat megoldásához

A bibliográfiai leírás készítéséhez az alábbiak megfontolását ajánljuk.

Hány művet tartalmaz a könyv, és ki a szerző? A leírás elkezdése előtt érdemes elemezni és tipizálni a címoldalt, nagyban megkönnyítheti a leírás főcímének helyes megválasztását.

A könyv mely forráshelye mutatja be (sorolja fel) a tartalmazott műveket?

A tételszerkesztésnél a következőkre figyeljünk:

A könyv tételgarnitúrájának összeállításakor figyeljünk a párhuzamos címekre, és biztosítsuk a kerehetőségüket (visszakereshetőségüket).

Bibliográfiai leírás

^^A pair of gloves = Egy pár kesztyű ; The sofa = A dívány / Charles Collins ; ford. Benedek Marcell. - [Reprint kiad.]. - Budapest : Líceum HG, 1993. - 29, [3] p. ; 16 cm. - (Pepita kétnyelvű füzetek, ISSN 1217-159X)

^^Elbeszélések angol és magyar nyelven

^^Eredeti kiad.: [Budapest] : Lantos, 1920

^^ISBN-963-04-3047-9 fűzött : 95,-Ft

Az elkészült bibliográfiai leírás tipizálása:

  • leírás bibliográfiai szintje szerint: monografikus szintű

  • leírás szerkezete szerint: egylépcsős

  • leírás jellege szerint: zárt

  • leírásban felhasznált adatelemek köre szerint: teljes

Tételszerkesztés

A dokumentum alaptétele:

Collins, Charles Allston (1828-1873)

^^A pair of gloves = Egy pár kesztyű ; The sofa = A dívány / Charles Collins ; ford. Benedek Marcell. - [Reprint kiad.]. - Budapest : Líceum HG, 1993. - 29, [3] p. ; 16 cm. - (Pepita kétnyelvű füzetek, ISSN 1217-159X)

^^Elbeszélések angol és magyar nyelven

^^Eredeti kiad.: [Budapest] : Lantos, 1920

^^ISBN-963-04-3047-9 fűzött : 95,-Ft

^^^^Mt.: Benedek Marcell (1885-1969)(ford.)

A dokumentum tételgarnitúrája a következő bibliográfiai tételtípusokból áll:

  • szerzői főtétel

  • főcím szerinti melléktétel (2 db)

  • párhuzamos főcím szerinti melléktétel (2 db)

  • sorozati főcím szerinti melléktétel

  • közreműködői melléktétel

Nézzünk példákat az előző tételtípusokra:

A dokumentum főtétele:

Collins , Charles Allston (1828-1873)

^^A pair of gloves = Egy pár kesztyű ; The sofa = A dívány / Charles Collins ; ford. Benedek Marcell. - [Reprint kiad.]. - Budapest : Líceum HG, 1993. - 29, [3] p. ; 16 cm. - (Pepita kétnyelvű füzetek, ISSN 1217-159X)

^^Elbeszélések angol és magyar nyelven

^^Eredeti kiad.: [Budapest] : Lantos, 1920

^^ISBN-963-04-3047-9 fűzött : 95,-Ft

^^^^Mt.: Benedek Marcell (1885-1969)(ford.)

A dokumentum főcím szerinti melléktételei:

Collins, Charles Allston (1828-1873)

^^A pair of gloves = Egy pár kesztyű ; The sofa = A dívány / Charles Collins ; ford. Benedek Marcell. - [Reprint kiad.]. - Budapest : Líceum HG, 1993. - 29, [3] p. ; 16 cm. - (Pepita kétnyelvű füzetek, ISSN 1217-159X)

^^Elbeszélések angol és magyar nyelven

^^Eredeti kiad.: [Budapest] : Lantos, 1920

^^ISBN-963-04-3047-9 fűzött : 95,-Ft

^^^^Mt.: Benedek Marcell (1885-1969)(ford.)

Collins, Charles Allston (1828-1873)

^^A pair of gloves = Egy pár kesztyű ; The sofa = A dívány / Charles Collins ; ford. Benedek Marcell. - [Reprint kiad.]. - Budapest : Líceum HG, 1993. - 29, [3] p. ; 16 cm. - (Pepita kétnyelvű füzetek, ISSN 1217-159X)

^^Elbeszélések angol és magyar nyelven

^^Eredeti kiad.: [Budapest] : Lantos, 1920

^^ISBN-963-04-3047-9 fűzött : 95,-Ft

^^^^Mt.: Benedek Marcell (1885-1969)(ford.)

A dokumentum párhuzamos főcím szerinti melléktételei:

Collins, Charles Allston (1828-1873)

^^A pair of gloves = Egy pár kesztyű ; The sofa = A dívány / Charles Collins ; ford. Benedek Marcell. - [Reprint kiad.]. - Budapest : Líceum HG, 1993. - 29, [3] p. ; 16 cm. - (Pepita kétnyelvű füzetek, ISSN 1217-159X)

^^Elbeszélések angol és magyar nyelven

^^Eredeti kiad.: [Budapest] : Lantos, 1920

^^ISBN-963-04-3047-9 fűzött : 95,-Ft

^^^^Mt.: Benedek Marcell (1885-1969)(ford.)

Collins, Charles Allston (1828-1873)

^^A pair of gloves = Egy pár kesztyű ; The sofa = A dívány / Charles Collins ; ford. Benedek Marcell. - [Reprint kiad.]. - Budapest : Líceum HG, 1993. - 29, [3] p. ; 16 cm. - (Pepita kétnyelvű füzetek, ISSN 1217-159X)

^^Elbeszélések angol és magyar nyelven

^^Eredeti kiad.: [Budapest] : Lantos, 1920

^^ISBN-963-04-3047-9 fűzött : 95,-Ft

^^^^Mt.: Benedek Marcell (1885-1969)(ford.)

A dokumentum sorozati főcím szerinti melléktétele:

Collins, Charles Allston (1828-1873)

^^A pair of gloves = Egy pár kesztyű ; The sofa = A dívány / Charles Collins ; ford. Benedek Marcell. - [Reprint kiad.]. - Budapest : Líceum HG, 1993. - 29, [3] p. ; 16 cm. - ( Pepita kétnyelvű füzetek , ISSN 1217-159X)

^^Elbeszélések angol és magyar nyelven

^^Eredeti kiad.: [Budapest] : Lantos, 1920

^^ISBN-963-04-3047-9 fűzött : 95,-Ft

^^^^Mt.: Benedek Marcell (1885-1969)(ford.)

A dokumentum közreműködői melléktétele:

Collins, Charles Allston (1828-1873)

^^A pair of gloves = Egy pár kesztyű ; The sofa = A dívány / Charles Collins ; ford. Benedek Marcell. - [Reprint kiad.]. - Budapest : Líceum HG, 1993. - 29, [3] p. ; 16 cm. - (Pepita kétnyelvű füzetek, ISSN 1217-159X)

^^Elbeszélések angol és magyar nyelven

^^Eredeti kiad.: [Budapest] : Lantos, 1920

^^ISBN-963-04-3047-9 fűzött : 95,-Ft

^^^^Mt.: Benedek Marcell (1885-1969)(ford.)

Magyarázatok a feladat megoldásához

A leírásunk tárgya egy szerzői gyűjtemény, amely a szerző két művét tartalmazza párhuzamosan angol és magyar nyelven. A tartalmazott műveket a címoldal mutatja be, továbbá a tartalmazott művek címein kívül a könyvnek nincs saját címe. Tehát a leírásunk tárgya egy közös főcím nélküli szerzői gyűjtemény.

A főcím megválasztásában a könyv szövegteste nincs a segítségünkre, hiszen a nyelvek aránya, súlya megegyezik. Ebből következően a főcím a címoldalon a tipográfiailag egyértelműen kiemelt, vagy ennek hiányában sorrendben az elsőként közölt cím. Mivel példánkban nincs tipográfiailag kiemelt címadat, a címadatok közlési sorrendje a döntő a főcím kiválasztásában.

Két fontos és kötelező megjegyzése van a leírásnak: az egyik a tartalmazott szépirodalmi művek műfajának megadása (mivel az 1. adatcsoport nem tartalmazza), a másik - hasonmás kiadásról lévén szó - az eredeti kiadás adatai szép, szabványos formában.


5.4. táblázat - A dokumentum tartalmi feltárása: A pair of gloves = Egy pár kesztyű ; The sofa = A dívány

A dokumentum címe és szerzőjeA tartalom leírása, tartalmi ismérvek láncolataETO szakjelzetTárgyszavak
A pair of gloves = Egy pár kesztyű ; The sofa = A dívány / Charles Collins ; ford. Benedek Marcellangol irodalom, elbeszélések két nyelven, magyarul és angolul821.111-32Collins.02=511.141angol irodalom, elbeszélés, kétnyelvű dokumentum
Magyarázat a tartalmi analízishez: Megállapíthatjuk, hogy egy angol szépirodalmi műről van szó, tehát a fő tárgykör az angol irodalom lesz. A dokumentumban lévő művek műfaja elbeszélés, amit onnan tudhatunk, hogy a címoldalon fel van tüntetve a dokumentumban található két mű címe, és az oldalszám mindössze 29, így csak elbeszélés lehet. A címoldal azt is egyértelműen jelzi, hogy az elbeszélések angol és magyar nyelven is megtalálhatók a kötetben.
Magyarázat az ETO szakjelzethez: Az irodalom, műfaj és szerző leölése után található .02-es nem önálló speciális alosztás azt fejezi ki, hogy a dokumentum kétnyelvű kiadás. A pont nullás alosztást logikusan követi a nyelvi alosztás. Az előbb utaltunk rá, hogy két nyelvű dokumentumról van szó, és mégis csak az egyik, a magyar nyelvű részt kifejező nyelvi alosztást szerepeltetjük. Mi lehet erre a magyarázat? A dokumentum főtáblázati száma az angol irodalom, ami alapesetben azt is jelenti, hogy a dokumentum angol nyelvű, ezért nyelvi alosztást csak akkor kapcsolunk az irodalom főtáblázati számmal kezdődő jelzetlánc végére, ha fordításról van szó. A dokumentum kétnyelvűségére a .02-es alosztás utal, tehát egyértelmű, hogy nem a teljes szöveg magyar nyelvű.
Magyarázat a tárgyszavakhoz: Az angol irodalom tárgyszóra az angol* csonkolt alakkal belépve találunk rá a tezauruszban. Az elbeszélés szokványos jelölése a műfajnak, így találjuk a tezauruszban is. A kétnyelvű dokumentumot a kétnyelvű* alakkal javasolt keresni a tezauruszban.


A leírt dokumentum USMARC rekordja a DEENK Központi Katalógusában

A leírt dokumentum HUNMARC rekordja a DEENK Központi Katalógusában