6.2. Közös főcímmel nem rendelkező vegyes gyűjtemények

Feladat

Készítsük el az alábbi dokumentum forráshelyei alapján a bibliográfiai leírást, majd a leíró katalógus számára szükséges tételeket!

6.2. ábra - Leírási példa - vegyes gyűjtemény közös főcím nélkül: Az éghajlat változékonyságának hatása a talajnedvességre = The impact of climatic variability on soil moisture

Leírási példa - vegyes gyűjtemény közös főcím nélkül: Az éghajlat változékonyságának hatása a talajnedvességre = The impact of climatic variability on soil moisture


6.3. táblázat - A dokumentum formai feltárása - Az éghajlat változékonyságának hatása a talajnedvességre = The impact of climatic variability on soil moisture

 

Ötletek a feladat megoldásához

A bibliográfiai leírás készítéséhez az alábbiak megfontolását ajánljuk.

A könyv címoldalán számos címadatot találunk magyar és angol nyelven. A legfontosabb feladatok egyike e címeknek a helyes megítélése, illetve a többnyelvű címek közül a főcím kiválasztása.

A leírás megfelelő szerkezetének kiválasztásához vizsgáljuk meg a könyv szerzőségi adatait: melyek tartoznak az egyes művekhez, és melyek vonatkoznak az egész dokumentumra.

A tételszerkesztésnél a következőkre figyeljünk:

Közös főcím nélküli vegyes gyűjtemény a leírásunk tárgya, a tételszerkesztésnél ne feledkezzünk meg erről.

A testületi név egységesítésénél vizsgáljuk meg, hogy utalótételek készítése szükséges-e.

Bibliográfiai leírás

^^Az éghajlat változékonyságának hatása a talajnedvességre = The impact of climatic variability on soil moisture / Tölgyesi László. A talajvízszint szerepe a talajok vízháztartásában = The role of the groundwater level in the water balance of soils / Dunay Sándor, Kalmár Elena ; [a kötetet sajtó alá rend. Dunay Sándor] ; [szerk. Dunay Sándor] ; [közread. az] Országos Meteorológiai Szolgálat. - Budapest : OMSZ, 1993. - 84 p. : ill., térk ; 24 cm. - (Éghajlati és agrometeorológiai tanulmányok, ISSN 1217-680X ; 1.)

^^Összefoglalás angol nyelven

^^Bibliogr.: p. 40-41., 83-84.

^^ISBN-963-7702-57-5 fűzött : ár nélkül

Az elkészült bibliográfiai leírás tipizálása:

 • leírás bibliográfiai szintje szerint: monografikus szintű

 • leírás szerkezete szerint: egylépcsős

 • leírás jellege szerint: zárt

 • leírásban felhasznált adatelemek köre szerint: teljes

Tételszerkesztés

A dokumentum alaptétele az első tartalmazott műhöz:

Tölgyesi László (-)

^^Az éghajlat változékonyságának hatása a talajnedvességre = The impact of climatic variability on soil moisture / Tölgyesi László. A talajvízszint szerepe a talajok vízháztartásában = The role of the groundwater level in the water balance of soils / Dunay Sándor, Kalmár Elena ; [a kötetet sajtó alá rend. Dunay Sándor] ; [szerk. Dunay Sándor] ; [közread. az] Országos Meteorológiai Szolgálat. - Budapest : OMSZ, 1993. - 84 p. : ill., térk ; 24 cm. - (Éghajlati és agrometeorológiai tanulmányok, ISSN 1217-680X ; 1.)

^^Összefoglalás angol nyelven

^^Bibliogr.: p. 40-41., 83-84.

^^ISBN-963-7702-57-5 fűzött : ár nélkül

^^^^Mt.: Dunay Sándor (-)(sajtó alá rend., szerk.)

^^^^^^^^Országos Meteorológiai Szolgálat (közread.)

^^^^Ut.: OMSZ -> Országos Meteorológiai Szolgálat

A dokumentum tételgarnitúrája a következő bibliográfiai tételtípusokból áll:

 • szerzői főtétel

 • főcím szerinti melléktétel

 • párhuzamos főcím szerinti melléktétel

 • sorozati főcím szerinti melléktétel

 • közreműködői melléktétel (2 db)

 • egységesítő utalótétel

Nézzünk példákat az előző tételtípusokra:

A dokumentum főtétele:

Tölgyesi László (-)

^^Az éghajlat változékonyságának hatása a talajnedvességre = The impact of climatic variability on soil moisture / Tölgyesi László. A talajvízszint szerepe a talajok vízháztartásában = The role of the groundwater level in the water balance of soils / Dunay Sándor, Kalmár Elena ; [a kötetet sajtó alá rend. Dunay Sándor] ; [szerk. Dunay Sándor] ; [közread. az] Országos Meteorológiai Szolgálat. - Budapest : OMSZ, 1993. - 84 p. : ill., térk ; 24 cm. - (Éghajlati és agrometeorológiai tanulmányok, ISSN 1217-680X ; 1.)

^^Összefoglalás angol nyelven

^^Bibliogr.: p. 40-41., 83-84.

^^ISBN-963-7702-57-5 fűzött : ár nélkül

^^^^Mt.: Dunay Sándor (-)(sajtó alá rend., szerk.)

^^^^^^^^Országos Meteorológiai Szolgálat (közread.)

^^^^Ut.: OMSZ -> Országos Meteorológiai Szolgálat

A dokumentum főcím szerinti melléktétele:

Tölgyesi László (-)

^^Az éghajlat változékonyságának hatása a talajnedvességre = The impact of climatic variability on soil moisture / Tölgyesi László. A talajvízszint szerepe a talajok vízháztartásában = The role of the groundwater level in the water balance of soils / Dunay Sándor, Kalmár Elena ; [a kötetet sajtó alá rend. Dunay Sándor] ; [szerk. Dunay Sándor] ; [közread. az] Országos Meteorológiai Szolgálat. - Budapest : OMSZ, 1993. - 84 p. : ill., térk ; 24 cm. - (Éghajlati és agrometeorológiai tanulmányok, ISSN 1217-680X ; 1.)

^^Összefoglalás angol nyelven

^^Bibliogr.: p. 40-41., 83-84.

^^ISBN-963-7702-57-5 fűzött : ár nélkül

^^^^Mt.: Dunay Sándor (-)(sajtó alá rend., szerk.)

^^^^^^^^Országos Meteorológiai Szolgálat (közread.)

^^^^Ut.: OMSZ -> Országos Meteorológiai Szolgálat

A dokumentum párhuzamos főcím szerinti melléktétele:

Tölgyesi László (-)

^^Az éghajlat változékonyságának hatása a talajnedvességre = The impact of climatic variability on soil moisture / Tölgyesi László. A talajvízszint szerepe a talajok vízháztartásában = The role of the groundwater level in the water balance of soils / Dunay Sándor, Kalmár Elena ; [a kötetet sajtó alá rend. Dunay Sándor] ; [szerk. Dunay Sándor] ; [közread. az] Országos Meteorológiai Szolgálat. - Budapest : OMSZ, 1993. - 84 p. : ill., térk ; 24 cm. - (Éghajlati és agrometeorológiai tanulmányok, ISSN 1217-680X ; 1.)

^^Összefoglalás angol nyelven

^^Bibliogr.: p. 40-41., 83-84.

^^ISBN-963-7702-57-5 fűzött : ár nélkül

^^^^Mt.: Dunay Sándor (-)(sajtó alá rend., szerk.)

^^^^^^^^Országos Meteorológiai Szolgálat (közread.)

^^^^Ut.: OMSZ -> Országos Meteorológiai Szolgálat

A dokumentum egyik közreműködői melléktétele:

Tölgyesi László (-)

^^Az éghajlat változékonyságának hatása a talajnedvességre = The impact of climatic variability on soil moisture / Tölgyesi László. A talajvízszint szerepe a talajok vízháztartásában = The role of the groundwater level in the water balance of soils / Dunay Sándor, Kalmár Elena ; [a kötetet sajtó alá rend. Dunay Sándor] ; [szerk. Dunay Sándor] ; [közread. az] Országos Meteorológiai Szolgálat. - Budapest : OMSZ, 1993. - 84 p. : ill., térk ; 24 cm. - (Éghajlati és agrometeorológiai tanulmányok, ISSN 1217-680X ; 1.)

^^Összefoglalás angol nyelven

^^Bibliogr.: p. 40-41., 83-84.

^^ISBN-963-7702-57-5 fűzött : ár nélkül

^^^^Mt.: Dunay Sándor (-)(sajtó alá rend., szerk.)

^^^^^^^^ Országos Meteorológiai Szolgálat (közread.)

^^^^Ut.: OMSZ -> Országos Meteorológiai Szolgálat

A dokumentum alaptétele a második tartalmazott műhöz:

Dunay Sándor (-)

^^Az éghajlat változékonyságának hatása a talajnedvességre = The impact of climatic variability on soil moisture / Tölgyesi László. A talajvízszint szerepe a talajok vízháztartásában = The role of the groundwater level in the water balance of soils / Dunay Sándor, Kalmár Elena ; [a kötetet sajtó alá rend. Dunay Sándor] ; [szerk. Dunay Sándor] ; [közread. az] Országos Meteorológiai Szolgálat. - Budapest : OMSZ, 1993. - 84 p. : ill., térk ; 24 cm. - (Éghajlati és agrometeorológiai tanulmányok, ISSN 1217-680X ; 1.)

^^Összefoglalás angol nyelven

^^Bibliogr.: p. 40-41., 83-84.

^^ISBN-963-7702-57-5 fűzött : ár nélkül

^^^^Tft.: Kalmár Elena (-)

^^^^Mt.: Országos Meteorológiai Szolgálat (közread.)

^^^^Ut.: OMSZ -> Országos Meteorológiai Szolgálat

A dokumentum tételgarnitúrája a következő bibliográfiai tételtípusokból áll:

 • szerzői főtétel (2 db)

 • főcím szerinti melléktétel

 • párhuzamos főcím szerinti melléktétel

 • sorozati főcím szerinti melléktétel

 • közreműködői melléktétel

 • egységesítő utalótétel

Magyarázatok a feladat megoldásához

Az angol nyelvű párhuzamos címek leírásakor ügyeljünk a nagy kezdőbetűk helyes használatára, csak azt írjuk nagy kezdőbetűvel, amit valóban az angol nyelv helyesírási szabályai szerint naggyal kell írni.

A teljes dokumentumra vonatkozó szerzőségi adatok megadásakor, ha szükséges, élhetünk értelmező kiegészítésekkel szögletes zárójelpárban.

Mivel a könyvet nem hivatásos könykiadó jelenteti meg, a közreadó testületet szerzőségi adatként is fel kell venni a leírás 1. adatcsoportjában.


6.4. táblázat - A dokumentum tartalmi feltárása: Az éghajlat változékonyságának hatása a talajnedvességre = The impact of climatic variability on soil moisture

A dokumentum címe és szerzőjeA tartalom leírása, tartalmi ismérvek láncolataETO szakjelzetTárgyszavak
Az éghajlat változékonyságának hatása a talajnedvességre = The impact of climatic variability on soil moisture / Tölgyesi László. A talajvízszint szerepe a talajok vízháztartásában = The role of the groundwater level in the water balance of soils / Dunay Sándor, Kalmár Elenaéghajlatváltozás, talajtan, talajnedvesség, talajok vízháztartása, hidrológia, felszín alatti vizek, hidrometeorológia551.583:556.332.5

556.332.5:551.583

551.583:631.432

631.432:551.583

551.579

556.142
éghajlatváltozás, talajtan, talajvíz, talajnedvesség, hidrológia, hidrogeológia, hidrometeorológai
Magyarázat a tartalmi analízishez: A dokumentum tartalmi feltárás szempontjából is fontos forráshelyei világosan jelzik a tartalmat. A dokumentum két tanulmányt tartalmaz, mindkettő címe kifejező, a tartalmi analízishez, a tartalmi feltáráshoz jól használható szakkifejezéseket tartalmaz. A sorozat címe, amelynek részeként a kiadvány megjelent, is informatív, jelzi a téma kapcsolatát a mezőgazdaság-talajtanhoz. A tágabb használói érdeklődést szem előtt tartva javasolt néhány általánosabb szakkifejezést is megjelölni tartalmi ismérvként, mint például a hidrológia, felszín alatti vizek vagy a hidrometeorológiát, amely kifejezetten az éghajlat és a vízkészlet kapcsolatát kutatja. .
Magyarázat az ETO szakjelzethez: A használható ETO jelzetek nagy részét az 55-ös földtudományok osztályban találjuk. Az 551-es klimatológia alosztályból származik a klímaváltozást kifejező 551.583-as jelzet, amelyet viszonyítással kapcsoltunk az 556-os hidrológia alosztályból származó talajvízréteg, és a 631-es mezőgazdaság alosztályból származó talajnedvesség jelzetekhez. A fogalmak/jelzetek közti viszonyítással a tényezők kapcsolatát, egymásra hatását fejeztük ki. Jól használható jelzet lehet az ugyancsak a klimatológia alosztályból származó hidrometeorológia is. A talajnedvesség a hidrológia irányából közelítve is kifejezhető az 556.142-es főtáblázati számmal.
Magyarázat a tárgyszavakhoz: A számításba jöhető tárgyszavak a meteorológia, hidrológia, talajtan ismeretterületek egyértelmű szakkifejezései, ezért szabványos tárgyszó alakjuk megkeresése különösebben nagy nehézséget nem okozott, pusztán kitartásra volt szükségünk, hogy minden lényeges tárgyszót összeszedjünk. Ez rendkívül fontos, mert nem tudhatjuk, hogy az érintett témák iránt érdeklődő potenciális használók milyen ismérvek alapján próbálkoznak majd a kereséssel. Minél több korrekt tárgyszóval írjuk le a tartalmat, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a dokumentumban kifejtett téma megtalálja a használóját, ill. a kereső megtalálja a dokumentumot, amelyben az általa keresett témák fellelhetők. A számításba jöhető tárgyszavak közül már előre sejthető volt, hogy több kezdődik a talaj előtaggal, ezért a tezauruszba az első belépést érdemes a talaj* csonkolt alakkal megtenni.


A leírt dokumentum HUNMARC rekordja az OSZK Nektár Katalógusában