7.3.

Feladat

Készítsük el az alábbi dokumentum forráshelyei alapján a bibliográfiai leírást, majd a leíró katalógus számára szükséges tételeket!

7.3. ábra - Leírási példa - többkötetes könyv: Az építészet története : ókor

Leírási példa - többkötetes könyv: Az építészet története : ókor


7.5. táblázat - A dokumentum formai feltárása - Az építészet története : ókor

 

Ötletek a feladat megoldásához

A bibliográfiai leírás készítéséhez az alábbiak megfontolását ajánljuk.

Ügyeljünk a címadatok megfelelő minősítésére és helyes központozására a leírásban.

A tételszerkesztésnél a következőkre figyeljünk:

A kötetcímeket ne felejtsük el kereshetővé tenni.

Bibliográfiai leírás

^^Az építészet története : ókor / Hajnóczi J. Gyula ; [a rajzokat Hajnóczi Péter kész.]. - 2. kiad. - Budapest : Nemzeti Tankvk., 1994. - 2 db : ill. ; 23x25 cm

^^Egyetemi tankönyv

^^ISBN 963 18 6038 8 kötött

^^1. köt., Keleti és átmeneti kultúrák. - 261 p.

^^Bibliogr.: p. 252-254.

^^ISBN 963 18 6042 6 : 1690,-Ft

^^2. köt., Klasszikus kultúrák. - 305 p.

^^Bibliogr.: p. 293-296.

^^ISBN 963 18 6041 8 : 1812,-Ft

Az elkészült bibliográfiai leírás tipizálása:

  • leírás bibliográfiai szintje szerint: összefoglaló szintű

  • leírás szerkezete szerint: többlépcsős

  • leírás jellege szerint: zárt

  • leírásban felhasznált adatelemek köre szerint: teljes

Tételszerkesztés

A dokumentum alaptétele:

Hajnóczi J. Gyula (1920-1996)

^^Az építészet története : ókor / Hajnóczi J. Gyula ; [a rajzokat Hajnóczi Péter kész.]. - 2. kiad. - Budapest : Nemzeti Tankvk., 1994. - 2 db : ill. ; 23x25 cm

^^Egyetemi tankönyv

^^ISBN 963 18 6038 8 kötött

^^^^Mt.: Hajnóczi Péter (1951-)(ill.)

^^1. köt., Keleti és átmeneti kultúrák. - 261 p.

^^Bibliogr.: p. 252-254.

^^ISBN 963 18 6042 6 : 1690,-Ft

^^2. köt., Klasszikus kultúrák. - 305 p.

^^Bibliogr.: p. 293-296.

^^ISBN 963 18 6041 8 : 1812,-Ft

A dokumentum tételgarnitúrája a következő bibliográfiai tételtípusokból áll:

  • szerzői főtétel

  • főcím szerinti melléktétel

  • kötetcím szerinti melléktétel (2 db)

  • közreműködői melléktétel

Nézzük példákat az előző tételtípusokra:

A dokumentum főtétele:

Hajnóczi J. Gyula (1920-1996)

^^Az építészet története : ókor / Hajnóczi J. Gyula ; [a rajzokat Hajnóczi Péter kész.]. - 2. kiad. - Budapest : Nemzeti Tankvk., 1994. - 2 db : ill. ; 23x25 cm

^^Egyetemi tankönyv

^^ISBN 963 18 6038 8 kötött

^^^^Mt.: Hajnóczi Péter (1951-)(ill.)

^^1. köt., Keleti és átmeneti kultúrák. - 261 p.

^^Bibliogr.: p. 252-254.

^^ISBN 963 18 6042 6 : 1690,-Ft

^^2. köt., Klasszikus kultúrák. - 305 p.

^^Bibliogr.: p. 293-296.

^^ISBN 963 18 6041 8 : 1812,-Ft

A dokumentum főcím szerinti melléktétele:

Hajnóczi J. Gyula (1920-1996)

^^Az építészet története : ókor / Hajnóczi J. Gyula ; [a rajzokat Hajnóczi Péter kész.]. - 2. kiad. - Budapest : Nemzeti Tankvk., 1994. - 2 db : ill. ; 23x25 cm

^^Egyetemi tankönyv

^^ISBN 963 18 6038 8 kötött

^^^^Mt.: Hajnóczi Péter (1951-)(ill.)

^^1. köt., Keleti és átmeneti kultúrák. - 261 p.

^^Bibliogr.: p. 252-254.

^^ISBN 963 18 6042 6 : 1690,-Ft

^^2. köt., Klasszikus kultúrák. - 305 p.

^^Bibliogr.: p. 293-296.

^^ISBN 963 18 6041 8 : 1812,-Ft

A dokumentum közreműködői melléktétele:

Hajnóczi J. Gyula (1920-1996)

^^Az építészet története : ókor / Hajnóczi J. Gyula ; [a rajzokat Hajnóczi Péter kész.]. - 2. kiad. - Budapest : Nemzeti Tankvk., 1994. - 2 db : ill. ; 23x25 cm

^^Egyetemi tankönyv

^^ISBN 963 18 6038 8 kötött

^^^^Mt.: Hajnóczi Péter (1951-)(ill.)

^^1. köt., Keleti és átmeneti kultúrák. - 261 p.

^^Bibliogr.: p. 252-254.

^^ISBN 963 18 6042 6 : 1690,-Ft

^^2. köt., Klasszikus kultúrák. - 305 p.

^^Bibliogr.: p. 293-296.

^^ISBN 963 18 6041 8 : 1812,-Ft

A dokumentum kötetcím szerinti melléktételei:

Hajnóczi J. Gyula (1920-1996)

Az építészet története. 1. köt., Keleti és átmeneti kultúrák

^^Az építészet története : ókor / Hajnóczi J. Gyula ; [a rajzokat Hajnóczi Péter kész.]. - 2. kiad. - Budapest : Nemzeti Tankvk., 1994. - 2 db : ill. ; 23x25 cm

^^Egyetemi tankönyv

^^ISBN 963 18 6038 8 kötött

^^^^Mt.: Hajnóczi Péter (1951-)(ill.)

^^1. köt., Keleti és átmeneti kultúrák. - 261 p.

^^Bibliogr.: p. 252-254.

^^ISBN 963 18 6042 6 : 1690,-Ft

^^2. köt., Klasszikus kultúrák. - 305 p.

^^Bibliogr.: p. 293-296.

^^ISBN 963 18 6041 8 : 1812,-Ft

Hajnóczi J. Gyula (1920-1996)

Az építészet története. 2. köt., Klasszikus kultúrák

^^Az építészet története : ókor / Hajnóczi J. Gyula ; [a rajzokat Hajnóczi Péter kész.]. - 2. kiad. - Budapest : Nemzeti Tankvk., 1994. - 2 db : ill. ; 23x25 cm

^^Egyetemi tankönyv

^^ISBN 963 18 6038 8 kötött

^^^^Mt.: Hajnóczi Péter (1951-)(ill.)

^^1. köt., Keleti és átmeneti kultúrák. - 261 p.

^^Bibliogr.: p. 252-254.

^^ISBN 963 18 6042 6 : 1690,-Ft

^^2. köt., Klasszikus kultúrák. - 305 p.

^^Bibliogr.: p. 293-296.

^^ISBN 963 18 6041 8 : 1812,-Ft

Magyarázatok a feladat megoldásához

A kötetcímek kereshetővé tételéhez egységesített címeket készítünk a tételszerkesztés során, ami nem más, mint az egyes kötetek összetett címe.


7.6. táblázat - A dokumentum tartalmi feltárása: Az építészet története : ókor

A dokumentum címe és szerzőjeA tartalom leírása, tartalmi ismérvek láncolataETO szakjelzetTárgyszavak
Az építészet története : ókor / Hajnóczi J. Gyula; 1. köt., Keleti és átmeneti kultúrák; 2. köt., Klasszikus kultúrákaz építészet története, ókori építészet, egyiptomi építészet, perzsa építészet, itáliai és római építészet, görög építészet, felsőoktatási tankönyv72.032(091)(075.8)

72.032(32)(091)(075.8)

72.032(355)(091)(075.8)

72.032(37)(091)(075.8)

72.032(38)(091)(075.8)
építészettörténet, ókor, Perzsa Birodalom, ókori Egyiptom, ókori Itália, Római Birodalom, ókori Görögország, egyetemi tankönyv
Magyarázat a tartalmi analízishez: A két kötetes dokumentum forráshelyeinek áttanulmányozása után megállapíthatjuk, hogy a fő tárgykör az ókori építészet története. A mélyebb tartalmi feltárás és jobb tartalmi visszakereshetőség érdekében az egyes ókori államok építészetének történetét is ki kell fejeznünk, melyekről részletesen ír a szerző. Az 1. kötetben Egyiptom és Perzsia építészetéről, a 2. kötetben pedig az itáliai és római valamint a görög építészetről van szó. A dokumentum sajátságos formai jegye, hogy egyetemi tankönyv.
Magyarázat az ETO szakjelzethez: Az óvilág kultúráit, az ókor stílusait a 7.032-es jelzet jelöli. Esetünkben az ókori építészetről van szó, így a .032-es nem önálló speciális alosztást a 72-es építészet osztályhoz kapcsolva alkottuk meg a jelzetet. Az egyes ókori kultúrák építészetét a megfelelő földrajzi alosztás jelzetbe illesztévével fejeztük ki. Az építészet történetét a történeti tárgyalásmódot jelentő (091)-es formai alosztás jelöli. Az egyetemi tankönyv ugyancsak formai alosztással fejeződött ki, mint minden oktatási célra használt dokumentum, ez a jelzet is (07-tel kezdődik.
Magyarázat a tárgyszavakhoz: A tezauruszban nagy odafigyelést igényel a megfelelő tárgyszavak felkutatása. A fő tárgykör, az építészet esetében önálló tárgyszót találunk a történetiség kifejezésére, az építészettörténetet. Az egyes ókori államok szabályos megnevezéséhez jó kiindulás lehet, ha az ókor* csonkolt alakkal lépünk be a tezauruszba. A tezaurusz alapján minden felsőoktatási tankönyv azegyetemi tankönyv formai tárgyszóval írható le.


A leírt dokumentum USMARC rekordja a DEENK Központi Katalógusában