Komplex könyvtári feldolgozó munka gyakorlata

Mária, Eszenyiné dr. Borbély

Marianna, Salgáné dr. Medveczki

Új Széchenyi Terv logó.

Kivonat

A tananyag a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046 számú Kelet-magyarországi Informatika Tananyag Tárház projekt keretében készült. A tananyagfejlesztés az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

1. ábra - Magyarország megújul logó

Magyarország megújul logó


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség http://ujszechenyiterv.gov.hu/ 06 40 638-638

2. ábra - Kelet-Magyarországi Informatikai Tananyag Tárház logó

Kelet-Magyarországi Informatikai Tananyag Tárház logó


3. ábra - EU logó

EU logóTartalom

I. Elméleti alapvetés
1. Bevezetés
1.1.
2. Az alapok
2.1. A könyvtár mint információs rendszer
2.2. Az információ, a tudás könyvtári reprezentációja
2.3. A feldolgozás egységei és a feltárás célja
2.4. A katalógusrendszer
3. A feldolgozó munka folyamata és szabályai
3.1. A bibliográfiai tétel
3.2. A tartalmi feltárás
3.3. A fogalom
3.4. A reláció
3.5. A feldolgozó munka szabványosítása és eszközei
3.6. A könyvek formai analízise. A formai feltárás forráshelyei
3.7. A könyvek formai analízise. A bibliográfiai leírás lépései
3.8. A leíró katalógus keresési szempontjai
3.9. A dokumentumok tartalmi analízise. A tartalmi feltárás forráshelyei
3.10. A dokumentumok tartalmi analízise. A tartalmi feltárás lépései
3.11. A dokumentumok teljes tartalmi feltárása
II. Gyakorlatok - Egy kötetből (egy fizikai egységből) álló könyvek
4. Monográfiák
4.1. Monográfia
4.2. Monográfia hasonmás kiadásban
4.3. Monográfia szerzői életmű-sorozat tagjaként
5. Szerzői gyűjtemények
5.1. Közös főcímmel rendelkező szerzői gyűjtemények
5.2. Közös főcímmel nem rendelkező szerzői gyűjtemények
6. Vegyes gyűjtemények (~ gyűjteményes kötetek)
6.1. Közös főcímmel rendelkező vegyes gyűjtemények
6.2. Közös főcímmel nem rendelkező vegyes gyűjtemények
III. Gyakorlatok - Többkötetes (több fizikai egységből álló) könyvek
7. Példák többkötetes könyvekre
7.1.
7.2.
7.3.
Felhasznált irodalom
A. MELLÉKLETEK

Az ábrák listája

1. Magyarország megújul logó
2. Kelet-Magyarországi Informatikai Tananyag Tárház logó
3. EU logó
2.1. A könyvtárak fejlődési szakaszai (Michael Buckland) [Salgane]
2.2. Az információ, mű és dokumentum fogalmak kapcsolata a könyvtári világban [Salgane]
3.1. A bibliográfiai tétel részei
3.2. Egy előszoba titkai
3.3. A magyar képzőművészet társadalomtörténete, 1867-1918
3.4. A halálbüntetés intézményének egyetemes és magyarországi jogtörténete
3.5. Európa fái: 1500 faj gazdagon illusztrált, szakszerű leírása
3.6. A mélységből kiáltok:  depresszió, öngyilkosság és kábítószer a serdülőkorban
3.7. Régi magyar mesterségek - családneveink tükrében:  egy pályázat legjobb darabjai
3.8. A fáraók földjének Nobel-díjasa:  kémiai Nobel-díj, 1999
3.9. Vad lovak : Határvidék-trilógia első rész
4.1. Leírási példa - monográfia: Mátyás király levelei : 1460-1490
4.2. Leírási példa - monográfia hasonmás kiadásban: Gesta Hungarorum : Béla király jegyzőjének a magyarok cselekedeteiről
4.3. Leírási példa - monográfia szerzői életmű-sorozat tagjaként: Színművek : vidám sirató egy bolyongó porszemért : ádvent a Hargitán : az ugató madár
5.1. Leírási példa - szerzői gyűjtemény közös főcímmel: A Hajnal trilógiája : három regény egy kötetben
5.2. Leírási példa - szerzői gyűjtemény közös főcím nélkül: A pair of gloves = Egy pár kesztyű ; The sofa = A dívány
6.1. Leírási példa - vegyes gyűjtemény közös főcímmel: A nagyúr : öt Attila-dráma
6.2. Leírási példa - vegyes gyűjtemény közös főcím nélkül: Az éghajlat változékonyságának hatása a talajnedvességre = The impact of climatic variability on soil moisture
7.1. Leírási példa - többkötetes könyv: Régi magyarországi nyomtatványok
7.2. Leírási példa - többkötetes könyv: Amerikai elbeszélők : novellák és kisregények
7.3. Leírási példa - többkötetes könyv: Az építészet története : ókor

A táblázatok listája

3.1. Főtáblázatok: Az ETO főosztályai
3.2. Segédtáblázatok: Alosztások az ETO-ban
3.3. Tárgyszókategóriák
3.4. Jelmagyarázat
3.5. Példák a tartalmi analízis során felhasználható címekre
3.6. Példák a tartalmi analízis során fenntartásokkal kezelendő címekre
3.7. Példák a könyvtárak szakozási gyakorlatára
3.8. Példák a könyvtárak tárgyszavazási gyakorlatára
3.9. Példák a dokumentumok fő tárgykörének meghatározására: egy fő tárgykör esetében
3.10. Példák a dokumentumok fő tárgykörének meghatározására: több fő tárgykör esetében
3.11. Példák a hely és idő kategóriákra
3.12. Példák a forma kategóriára
3.13. Példák a személyek kategóriára
3.14. 1. példa: A halálbüntetés intézményének egyetemes és magyarországi jogtörténete
3.15. 2. példa: Európa fái: 1500 faj gazdagon illusztrált, szakszerű leírása
3.16. 3. példa: A mélységből kiáltok:  depresszió, öngyilkosság és kábítószer a serdülőkorban
3.17. 4. példa: Régi magyar mesterségek - családneveink tükrében:  egy pályázat legjobb darabjai
3.18. 5. példa: A fáraók földjének Nobel-díjasa:  kémiai Nobel-díj, 1999
3.19. 6. példa: Vad lovak : Határvidék-trilógia első rész
4.1. A dokumentum formai feltárása - Mátyás király levelei : 1460-1490
4.2. A dokumentum tartalmi feltárása: Mátyás király levelei : 1460-1490
4.3. A dokumentum formai feltárása - Gesta Hungarorum : Béla király jegyzőjének a magyarok cselekedeteiről
4.4. A dokumentum tartalmi feltárása: Gesta Hungarorum : Béla király jegyzőjének a magyarok cselekedeteiről
4.5. A dokumentum formai feltárása - Színművek : vidám sirató egy bolyongó porszemért : ádvent a Hargitán : az ugató madár
4.6. A dokumentum tartalmi feltárása: Színművek : vidám sirató egy bolyongó porszemért : ádvent a Hargitán : az ugató madár
5.1. A dokumentum formai feltárása - A Hajnal trilógiája : három regény egy kötetben
5.2. A dokumentum tartalmi feltárása: A Hajnal trilógiája : három regény egy kötetben
5.3. A dokumentum formai feltárása - A pair of gloves = Egy pár kesztyű ; The sofa = A dívány
5.4. A dokumentum tartalmi feltárása: A pair of gloves = Egy pár kesztyű ; The sofa = A dívány
6.1. A dokumentum formai feltárása - A nagyúr : öt Attila-dráma
6.2. A dokumentum tartalmi feltárása: A nagyúr : öt Attila-dráma
6.3. A dokumentum formai feltárása - Az éghajlat változékonyságának hatása a talajnedvességre = The impact of climatic variability on soil moisture
6.4. A dokumentum tartalmi feltárása: Az éghajlat változékonyságának hatása a talajnedvességre = The impact of climatic variability on soil moisture
7.1. A dokumentum formai feltárása - Régi magyarországi nyomtatványok
7.2. A dokumentum tartalmi feltárása: Régi magyarországi nyomtatványok
7.3. A dokumentum formai feltárása - Amerikai elbeszélők : novellák és kisregények
7.4. A dokumentum tartalmi feltárása: Amerikai elbeszélők : novellák és kisregények
7.5. A dokumentum formai feltárása - Az építészet története : ókor
7.6. A dokumentum tartalmi feltárása: Az építészet története : ókor
A.1. ETO főosztályok: 0
A.2. ETO főosztályok: 1
A.3. ETO főosztályok: 2
A.4. ETO főosztályok: 3
A.5. ETO főosztályok: 5
A.6. ETO főosztályok: 6
A.7. ETO főosztályok: 7
A.8. ETO főosztályok: 8
A.9. ETO főosztályok: 9
A.10. ETO műveletek: összekötés
A.11. ETO műveletek: átfogás
A.12. ETO műveletek: viszonyítás
A.13. ETO műveletek: sorrendrögzítés
A.14. ETO műveletek: csoportképzés
A.15. ETO műveletek: külső forrásból származó jelzet
A.16. Önálló általános alosztások: nyelvi alosztás
A.17. Önálló általános alosztások: népi/etnikai alosztás
A.18. Önálló általános alosztások: földrajzi alosztás
A.19. Önálló általános alosztások: formai alosztás
A.20. Önálló általános alosztások: formai alosztás