Operációs rendszerek gyakorlat

Dr. Adamkó, Attila

Debreceni Egyetem Informatikai Kar

Új Széchenyi Terv logó.

A tananyag a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046 számú Kelet-magyarországi Informatika Tananyag Tárház projekt keretében készült. A tananyagfejlesztés az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A Kelet-magyarországi Informatika Tananyag Tárház logója.

Magyarország megújul logó.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség http://ujszechenyiterv.gov.hu/ 06 40 638-638

Az EU logója.

2010


Tartalom

I. A gép, mint munkaeszköz!
1. Bevezetés
1.1. Az operációs rendszer fogalma
1.1.1. Az operációs rendszerek csoportosítása
1.1.2. Az operációs rendszer komponensei
1.2. Jelentősebb operációs rendszerek történeti fejlődése
1.2.1. Disc Operating System (DOS)
1.2.2. Windows
1.2.3. UNIX és a Linux
2. Betöltődés
2.1. A betöltődés előkészítése
2.1.1. A betöltés előkészítése merevlemezről
2.2. A betöltődés lépései
2.2.1. A DOS betöltése
2.2.2. A Linux betöltése
3. Fájlok és fájlrendszerek
3.1. Alapvető fogalmak
3.1.1. Fájl fogalma
3.1.2. Fájlrendszer fogalma
3.1.3. Mappa fogalma
3.1.4. Elérési útvonal
3.1.5. Rejtett fájlok
3.1.6. Speciális fájlok Unix alatt
3.1.7. Átirányítás
3.1.8. Csővezetékek
3.2. Fájlrendszerek Microsoft platformon
3.2.1. Fájl allokációs táblázat (File Allocation Table - FAT)
3.2.2. NTFS
3.3. Fájlrendszerek UNIX alatt
3.3.1. Az i-node táblázat
3.3.2. Link
3.3.3. Extended File System
3.3.4. Virtual File System
3.3.5. További fő fájlrendszerek Linux alatt
3.4. File System Hierarchy Standard (FHS)
4. Állománykezelés
4.1. DOS-os parancsok
4.1.1. Könyvtárak kezelése
4.1.2. Fájlkezelés
4.2. Linux parancsok
4.2.1. Általános fájl kezelő parancsok
4.2.2. Könyvtárkezelő parancsok
5. Szűrők
5.1. DOS
5.2. Linux
5.2.1. cat
5.2.2. colrm
5.2.3. cut
5.2.4. grep
5.2.5. head
5.2.6. paste
5.2.7. rev
5.2.8. sed
5.2.9. sort
5.2.10. uniq
5.2.11. wc
5.2.12. tail
5.2.13. tr
5.2.14. tee
6. Folyamatkezelés
6.1. Folyamatkezelő parancsok
6.1.1. ps
6.1.2. pstree
6.1.3. nohup
6.1.4. top
6.2. Jelzések, szignálok
6.2.1. kill
6.3. Prioritás
6.4. Előtér, háttér
6.5. Ütemezett végrehajtás
6.5.1. at
6.5.2. crontab
6.6. Irányító operátorok
6.7. Parancsbehelyettesítés
7. Egyéb hasznos programok
7.1. Felhasználó és csoport kezelő parancsok
7.2. Egyéb
8. Archiválás
8.1. tar
8.2. gzip
8.3. compress / uncompress
II. A gép, mint eszköz a munkához!
9. Szövegszerkesztők
9.1. VI
9.2. JOE
10. Batch fájlok
10.1. Batch programok paraméterezése
10.2. Példák
11. Shell programozás alapjai
11.1. Shell változók
11.2. Shell változók behelyettesítése
11.3. Tömbök
11.4. Néhány shell változókban eltárolt információ
11.5. Shell szkriptek létrehozása
11.5.1. Példák
12. Shell szkript kilépési kódja
13. Shell programozás - alapvető utasítások
13.1. Az " és az ' közti különbség
13.2. Feltételes elágaztatás
13.3. Helyettesítő karakterek feloldása
13.4. Többirányú elágaztatás
13.5. Mintaillesztés
13.6. Ciklus szervezés
13.6.1. For ciklus
13.6.2. While ciklus
13.6.3. Until ciklus
13.6.4. Kitörés a ciklusokból
13.6.5. Érdekességek
13.6.6. Összetettebb példák
13.7. Aritmetikai műveletek elvégzése
13.7.1. expr
13.7.2. bc
13.7.3. $(( kifejezés ))
13.7.4. let
13.8. A HERE Document
13.9. Beolvasás
13.10. Példák:
14. Shell programozás - függvények és érdekességek
14.1. Függvények
14.1.1. Függvények definiálása
14.1.2. Speciális esetek
14.1.3. NO_EXIT - Példa a függvényekre
14.1.4. A függvények paraméterei
14.1.5. A függvények visszatérési értéke
14.1.6. A függvények által deklarált változók
14.1.7. A névtelen függvények
14.2. Shift-elés
14.3. Pozícionális paraméterek értékének átírása
14.4. Getopts, avagy egy másik megoldás az opciók kezelésére
14.5. xargs
14.6. A '':'' utasítás
14.7. eval - Parancssor újbóli feldolgozása - közvetett változó használat
14.8. Szignálok
15. Komplex példa

A táblázatok listája

3.1. Diszk felépítése
3.2. Az FHS főbb könyvtárai
4.1. Belső parancsok
4.2. Külső parancsok
5.1. Metakarakterek
5.2. Ismélődés jelzők