Irodalomjegyzék

[1] Ash, R. B.. Basic Probability Theory. John Wiley & Sons, New York-London-Sydney-Toronto. 1970.

[2] Ash, R. B.. Real Analysis and Probability. Academic Press, New York-London. 1972.

[3] Bauer, H.. Probability Theory. Walter de Gruyter, Berlin-New York. 1996.

[4] Bognár Jánosné, Mogyoródi József, Prékopa András, Rényi Alfréd, Szász Domokos. Valószínűségszámítás (feladatgyűjtemény). Tankönyvkiadó, Budapest. 1971.

[5] Borovkov, A. A.. Matematikai statisztika. Typotex, Budapest. 1999.

[6] Fazekas István. Valószínűségszámítás. Egyetemi jegyzet, DE, Debrecen. 2009.

[7] Fazekas István (szerkesztő). Bevezetés a matematikai statisztikába. Egyetemi jegyzet, DE, Debrecen. 2009.

[8] Feller, W.. Bevezetés a valószínűségszámításba és alkalmazásaiba. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 1978.

[9] Gihman, I. I., Szkorohod, A. V.. Bevezetés a sztochasztikus folyamatok elméletébe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 1975.

[10] Giri, N. C.. Introduction to probability and statistics. Marcel Dekker, Inc., New York. 1993.

[11] Halmos, P. R.. Mértékelmélet. Gondolat, Budapest. 1984.

[12] Járai Antal. Mérték és integrálelmélet. Egyetemi jegyzet, KLTE, Debrecen. 1990.

[13] Johnson, N. L., Kotz, S.. Distributions in Statistics. Discrete Distributions. Houghton Miffin, Boston. 1970.

[14] Johnson, N. L., Kotz, S.. Distributions in Statistics. Continuous Univariate Distributions. Houghton Miffin, Boston. 1970.

[15] Kolmogorov, A. N.. A valószínűségszámítás alapfogalmai. Gondolat, Budapest. 1982.

[16] Lukács Ottó. Matematikai statisztika. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 2006.

[17] Móri F. Tamás, Székely J. Gábor. Többváltozós statisztikai analízis. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 1986.

[18] Obádovics J. Gyula. Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Scolar Kiadó, Budapest. 2009.

[19] Prékopa András. Valószínűségelmélet műszaki alkalmazásokkal. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 1972.

[20] Reimann József, Tóth Julianna. Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Nemzeti Könyvkiadó, Budapest. 2008.

[21] Rényi Alfréd. Valószínűségszámítás. Tankönyvkiadó, Budapest. 1954, 1981.

[22] Shiryaev, A. N.. Probability. Springer-Verlag, New York. 1996.

[23] Williams, D. W.. Weighing the odds. A course in probability and statistics. Cambridge University Press, Cambridge. 1996.