7.4. 7.4. Integrálszámítás

Ebben a szakaszban Riemann-integrálról lesz szó.

Integrálás helyettesítéssel. Az integrálba az helyettesítés:

ahol és .

Parciális integrálás.

Helyettesítés kettős integrál esetén. Az integrálba az helyettesítés:

ahol a kétdimenziós tartomány a kétdimenziós tartomány képe az folytonosan differenciálható, kölcsönösen egyértelmű leképezés által,

a leképezés Jacobi-determinánsa.