XML sémanyelvek

Jeszenszky, Péter

Új Széchenyi Terv logó.

A tananyag a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046 számú Kelet-magyarországi Informatika Tananyag Tárház projekt keretében készült. A tananyagfejlesztés az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A Kelet-magyarországi Informatika Tananyag Tárház logója.

Magyarország megújul logó.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség http://ujszechenyiterv.gov.hu/ 06 40 638-638

Az EU logója.

2010


Tartalom

Előszó
I. W3C XML Schema
Bevezetés
1. Alapfogalmak
1.1. Bevezetés
1.2. Sémák és sémadokumentumok
1.2.1. Sémakomponensek
1.2.2. Sémák ábrázolása sémadokumentumokban
1.3. Típusrendszer
1.3.1. Típusdefiníciók
1.3.2. Egyszerű és komplex típusok
1.3.3. Típushierarchia
2. Egyszerű típusok (adattípusok) fogalmai
2.1. Bevezetés
2.2. Adattípusok fajtái
2.2.1. Primitív és származtatott adattípusok
2.2.2. Beépített és felhasználói származtatott adattípusok
2.2.3. Atomi, lista és unió adattípusok
2.3. Adattípus fogalma
2.3.1. Értéktér
2.3.2. Lexikális tér
2.3.3. Adattípus-tulajdonságok
2.4. Adattípus-alaptulajdonságok
2.4.1. bounded
2.4.2. cardinality
2.4.3. numeric
2.4.4. ordered
2.5. Példa: a decimal adattípus
3. Egyszerű típusok (adattípusok) használata és származtatása
3.1. Bevezetés
3.2. Beépített adattípusok
3.3. Literálok használata a példányokban
3.3.1. Whitespace karakterek kezelése
3.4. Adattípusok definiálása
3.5. Adattípusok származtatása megszorítással
3.6. Adattípusok származtatása listaképzéssel
3.7. Adattípusok származtatása unióképzéssel
3.8. Származtatás korlátozása
3.9. Az anySimpleType adattípus
4. Komplex típusok
4.1. Bevezetés
4.2. Komplex típusok definiálása
4.3. Csak elemeket tartalmazó elemek
4.3.1. Tartalommodellek
4.3.2. Modellcsoportok
4.3.3. Modellcsoportokra vonatkozó korlátozások
4.3.4. Modellcsoportok kombinálása
4.3.5. Modellcsoport-definíciók
4.4. Vegyes tartalmú elemek
4.5. Tulajdonságok használata
4.5.1. Szövegtartalmú elemek tulajdonságokkal
4.6. Üreselemek
4.7. Komplex típusok megszorítása és kiterjesztése
4.7.1. Komplex típus definíciójának kiterjesztése
4.7.2. Komplex típus definíciójának megszorítása
4.7.3. Származtatás korlátozása
4.8. Polimorfizmus
4.9. Absztrakt típusok
4.10. Az anyType típus
4.11. Helyettesítők
4.12. Feladatok
5. Azonossági megszorítások
5.1. Bevezetés
5.2. Azonossági megszorítások definiálása
5.2.1. XPath elérési útvonalak
5.3. Szemantika
5.3.1. key
5.3.2. keyref
5.3.3. unique
5.4. Példák
5.5. Feladatok
6. Névterek
6.1. Bevezetés
6.2. Névterek használata
7. További lehetőségek
7.1. Bevezetés
7.2. Hiányzó értékek
7.3. Kommentárok
8. Példányok
8.1. Bevezetés
8.2. xsi:type
8.3. xsi:nil
9. Esettanulmány
9.1. Bevezetés
9.2. Programozási nyelv szintaxisának leírása XML sémával
9.2.1. XML szintaxisú programozási nyelvek
9.2.2. Egy játék programozási nyelv
9.3. XML séma
9.4. A programok végrehajtása
9.5. Feladatok
A. Beépített adattípusok
A.1. Beépített adattípusok azonosítása
A.2. Beépített primitív adattípusok
A.2.1. anyURI
A.2.2. base64Binary
A.2.3. boolean
A.2.4. date
A.2.5. dateTime
A.2.6. decimal
A.2.7. double
A.2.8. duration
A.2.9. float
A.2.10. gDay
A.2.11. gMonth
A.2.12. gMonthDay
A.2.13. gYear
A.2.14. gYearMonth
A.2.15. hexBinary
A.2.16. NOTATION
A.2.17. QName
A.2.18. string
A.2.19. time
A.3. Beépített származtatott adattípusok
A.3.1. A decimal típusból származtatott beépített adattípusok
A.3.2. A string típusból származtatott beépített adattípusok
B. Korlátozó adattípus-tulajdonságok
B.1. enumeration
B.2. fractionDigits
B.3. length, minLength, maxLength
B.3.1. length
B.3.2. maxLength
B.3.3. minLength
B.4. minExclusive, minInclusive, maxInclusive, maxExclusive
B.4.1. maxInclusive
B.4.2. maxExclusive
B.4.3. minExclusive
B.4.4. minInclusive
B.5. pattern
B.6. totalDigits
B.7. whiteSpace
C. Dokumentumok az Esettanulmány című fejezethez
C.1. XML séma
C.2. XSLT stíluslap
D. Sémadokumentumok manipulálása
D.1. Ajánlott szoftverek
D.1.1. <oXygen/> XML Editor
D.1.2. XMLSpy
D.2. Az <oXygen></oXygen> használata sémadokumentumokhoz
D.2.1. Sémadokumentumok megnyitása
D.2.2. Sémadokumentumok létrehozása
D.2.3. Sémadokumentumok szerkesztése
D.2.4. Dokumentáció előállítása
D.2.5. Dokumentumok érvényesítése
Irodalomjegyzék

Az ábrák listája

1.1. Típushierarchia
4.1. Irányított gráf
4.2. Példa irányított gráfra
A.1. A decimal típusból (megszorítással) származtatott adattípusok
A.2. A string adattípusból származtatott beépített adattípusok. Az éleknél a folytonos vonal megszorítással történő származtatást, a szaggatott vonal pedig lista képzésével történő származtatást jelent.
D.1. Új dokumentum létrehozása az <oXygen></oXygen> -ben
D.2. Séma diagram megjelenítése az <oXygen></oXygen> -ben
D.3. Dokumentáció előállítása az <oXygen></oXygen> -ben
D.4. Az <oXygen></oXygen> által előállított sémadokumentáció HTML-ben

A táblázatok listája

A.1. A decimal típusból (megszorítással) származtatott adattípusok értéktere

A példák listája

2.1. A decimal adattípus
3.1. Elem normalizált értéke
3.2. Elem normalizált értéke
3.3. Adattípus felső szintű definíciója és felhasználása
3.4. Névtelen adattípus definíciója és felhasználása
3.5. Adattípus származtatása megszorítással
3.6. Adattípus származtatása megszorítással
3.7. Adattípus származtatása megszorítással
3.8. Egyszerű típus definíciója
3.9. Korlátozó adattípus-tulajdonság nem megengedett alkalmazása
3.10. Lista adattípus definíciója
3.11. A string adattípus, mint elemtípus
3.12. Unió adattípus definíciója
3.13. Unió adattípus definíciója
3.14. Unió adattípus definíciója
3.15. Tag-típusdefiníciók sorrendje unió adattípus definíciójában
3.16. Származtatás korlátozása
3.17. Korlátozó adattípus-tulajdonság értékének rögzítése
4.1. Nevesített komplex típus definíciója és felhasználása
4.2. Névtelen komplex típus definíciója és felhasználása
4.3. Tartalommodell kifejezése DTD-ben és sémában
4.4. A sequence modellcsoport használata
4.5. A sequence modellcsoport használata
4.6. A choice modellcsoport használata
4.7. A choice modellcsoport használata
4.8. A choice modellcsoport használata
4.9. Az all modellcsoport használata
4.10. Nem megengedett modellcsoport
4.11. Nem egyértelmű modellcsoport
4.12. Modellcsoport-definíció
4.13. Modellcsoport-definíció
4.14. Vegyes tartalmú elem deklarálása DTD-ben
4.15. Vegyes tartalom használata
4.16. Vegyes tartalom használata
4.17. Tulajdonságok használata
4.18. Tulajdonsággal rendelkező szövegtartalmú elem használata
4.19. Tulajdonsággal rendelkező szövegtartalmú elem használata
4.20. Üreselem deklarálása
4.21. Üreselem deklarálása
4.22. Komplex típus kiterjesztése
4.23. Komplex típus kiterjesztése
4.24. Komplex típus megszorítása
4.25. Komplex típus megszorítása
4.26. Polimorfizmus
4.27. Absztrakt típus használata
4.28. Az anyType típus használata
4.29. Elemhelyettesítő használata
4.30. Tulajdonság-helyettesítő használata
5.1. A key azonossági megszorítás
5.2. A key azonossági megszorítás
5.3. A key azonossági megszorítás
5.4. A key és keyref azonossági megszorítás
5.5. A key és keyref azonossági megszorítás
5.6. A unique azonossági megszorítás
5.7.
6.1. Tennivalók leírásához készített séma névtér használata nélkül
6.2. Tennivalók leírásához készített séma cél-névtérrel (1. változat)
6.3. Tennivalók leírásához készített séma cél-névtérrel (2. változat)
6.4. Tennivalók leírásához készített séma cél-névtérrel (3. változat)
7.1. Hiányzó érték kifejezése elem hiányával
7.2. Hiányzó érték kifejezése az xsi:nil tulajdonsággal
7.3. A documentation elem használata
7.4. Az appinfo elem használata
9.1. Egy program XML-ben
B.1. Az enumeration korlátozó adattípus-tulajdonság alkalmazása
B.2. Az enumeration korlátozó adattípus-tulajdonság alkalmazása
B.3. A fractionDigits korlátozó adattípus-tulajdonság alkalmazása
B.4. A length korlátozó adattípus-tulajdonság alkalmazása
B.5. A length korlátozó adattípus-tulajdonság alkalmazása
B.6. A maxLength korlátozó adattípus-tulajdonság alkalmazása
B.7. A minLength korlátozó adattípus-tulajdonság alkalmazása
B.8. A maxExclusive korlátozó adattípus-tulajdonság alkalmazása
B.9. A minExclusive korlátozó adattípus-tulajdonság alkalmazása
B.10. A minInclusive korlátozó adattípus-tulajdonság alkalmazása
B.11. A pattern korlátozó adattípus-tulajdonság alkalmazása
B.12. A pattern korlátozó adattípus-tulajdonság alkalmazása
B.13. A totalDigits korlátozó adattípus-tulajdonság alkalmazása
C.1. Az XSLT stíluslap által előállított ANSI C program