4.9. Irodalmi megjegyzések

A determinisztikus véges automaták elmélete egymástól függetlenül a [Huffman 1954], [Mealy 1955] és [Moore 1956] művekben került megalapozásra. Az elfogadóautomatákkal kapcsolatos alapmunka [Rabin, Scott 1959], itt vezették be a nemdeterminisztikus véges automatákat és bizonyították ekvivalenciájukat a determinisztikus elfogadó automatákkal. Az automaták elméletével kapcsolatos részletes jegyzet magyarul a 3 kötetes [Peák 1988,1989,1990]. Az automataelmélettel kapcsolatos további részletes jegyzet [Babcsányi 2007]. Az automaták elméletének egy jelenleg is aktív kutatási iránya az automatahálózatok vizsgálata, lásd pl. [Dömösi, Nehaniv 2005]. Az átlátszóbetűs véges automatákról és ezek kiterjesztéseiről, pl. átlátszóbetűs veremautomatáról stb., és ezek tulajdonságairól részletesen olvashatunk a [Nagy, Otto 2010a, 2010b, 2010c, 2011a, 2011b] cikkekben.