6.5. Irodalmi megjegyzések

A páros lineáris és a fix-arányú lineáris nyelvtanokat és nyelveket az [Amar, Putzolu 1964, 1965] vezették be. A lineáris nyelvek, illetve azok speciális változatainak, kiterjesztéseinek vizsgálata ma is aktív terület, pl. tanulási problémákban is alkalmazzák őket [Sempere, García 1994]. Ezen nyelvosztályokhoz tartozó iterációs lemmák találhatók a [Horváth, Nagy 2010] cikkben. A kétfejű automatákkal és ezek speciális változataival elfogadott nyelvosztályokról pl. a [Nagy 2008, 2011b, 2011c] és [Leupold, Nagy 2010] cikkekben lehet olvasni.