7.8. Irodalmi megjegyzések

A természetes nyelvek leírásának céljából vezette be [Chomsky 1956] a környezetfüggetlen nyelvtanokat. Nem sokkal később a számítógépes nyelvek leírására készült el a BNF (Backus-Naur Form), lásd pl. [Backus 1959] ugyanezen nyelvosztály leírására. A Chomsky-féle normálalak [Chomsky 1959]-ben, a Greibach-féle normálforma [Greibach 1965]-ben jelent meg. A negatív zártsági tulajdonságok a metszet és a komplementerképzés műveletekre [Scheinberg 1960]-ban kerültek bizonyításra. A Bar-Hillel lemma [Bar-Hillel et al 1961]-ben jelent meg. Azóta több más iterációs lemma is megjelent, amelyek kialakításánál az egyik főcél az, hogy a nem környezetfüggetlen nyelveknek minél kisebb része teljesítse a feltételeiket. Ilyen „erősebb” iterációs lemma található, pl. [Dömösi et al 1996]-ban. A veremautomata ötlete [Oettinger 1961] és [Schutzenberger 1963]-ból származik. A CYK algoritmust hárman egymástól függetlenül írták le: J. Cocke és T. Kasami nem publikálták, [Younger 1967]-ben jelent meg hivatalosan. Az Earley-féle algoritmus pedig [Earley 1970]-ben volt eredetileg publikálva. A környezetfüggetlen nyelvek szintaktikai elemzése iránt érdeklődőknek ajánljuk a magyar [Bach 2002] és [Fülöp 2005] tankönyveket.