8.9. Irodalmi megjegyzések

A Kuroda normálforma bevezetése [Kuroda 1964]-ben jelent meg. A környezetfüggő egyéb normálformákkal kapcsolatos eredmények nagy része az 1970-es évekből származik: a Cremers-féle normálforma [Cremers 1973], a Penttonen-féle [Penttonen 1974] jelent meg. A Révész-féle egyoldali normálforma megtalálható [Révész 1983,1989] könyvekben. A rekurziómentes normálforma [Nagy, Varga 2009]-ben jelent meg. A levezetési fák és a legbaloldalibb levezetés [Nagy 2006b, 2010b], az árnyékveremautomata bevezetése pedig [Nagy 2006c, 2010c] cikkekben történt. A lineárisan korlátozott automata bevezetése és annak bizonyítása, hogy éppen a környezetfüggő nyelvosztályt tudják elfogadni szintén [Kuroda 1964]-ben jelent meg. A permutációs nyelvekkel kapcsolatos eredmények [Mäkinen 1985], [Nagy 2009a] jelentek meg. Annak a bizonyítása, hogy a 3 hosszúságú permutációs szabályokkal több nyelv generálható, mint a csak 2 hosszúságúakat felhasználva [Nagy 2010a]-ban található. A permutációs és reguláris nyelvek metszeteként előálló nyelveket vizsgálja a [Nagy 2009b, 2011a]. A növekvő környezetfüggő nyelvekkel kapcsolatos eredményeket pl. [Buntrock, Otto 1995] tartalmaz.