9.6. Irodalmi megjegyzések

A Turing-gép koncepciója [Turing 1936]-ban jelent meg. Ugyanebben az időben jelentek meg más hasonló kifejezőerejű számítási modellek: A. Church, S.C. Kleene, illetve E. Post munkájaként. A számításelmélettel kapcsolatban ajánljuk magyar nyelven a [Demetrovics et al 1989] tankönyvet, míg angolul a [Minsky 1967], [Hopcroft, Ullman 1979] és [Sipser 2005] könyveket. A bonyolultsági osztályokkal kapcsolatosan a [Papadimitriu 1995], illetve a [Rónyai et al 1998] könyveket ajánljuk. Az NP-teljes problémákról részletesen szól [Garey, Johnson 1979]. A Révész-féle normálalak megtalálható [Révész 1989]-ben, amíg a Geffert-féle normálformák [Geffert 1988]-ban jelentek meg.