10.3. Irodalmi megjegyzések

A nyelvtanrendszerek alap monográfiája a [Csuhaj-Varjú et al 1994], de más, a formális nyelvek elméletét összefoglaló szerkesztett művekben is található olyan fejezet, amely e témakör jó leírását adja, pl. [Rozenberg, Salomaa 1997], [Martín-Vide et al 2004]. A CD rendszerekkel kapcsolatos első eredmények [Csuhaj-Varjú, Dassow 1990]-ben találhatók. A PC rendszerekkel kapcsolatban régi, illetve újabb eredményekért lásd pl. [Vaszil 1997], [Csuhaj-Varjú, Vaszil 2001], [Csuhaj-Varjú, Salomaa 2001] cikkeket. Eredetileg újrainduló automaták CD rendszereiként lettek definiálva az átlátszóbetűs automaták is [Nagy, Otto 2010a, 2010b, 2010c, 2011a].