Informatikai rendszerek modellezése

Dr. Sztrik, János

Új Széchenyi Terv logó.

Debreceni Egyetem

Kelet-Magyarországi Informatika Tananyag Tárház

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség http://ujszechenyiterv.gov.hu/ 06 40 638-638

Lektor

Dr. Bíró József

BME, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék, egyetemi tanár, MTA doktora

A tananyagfejlesztés az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046 számú Kelet-Magyarországi Informatika Tananyag Tárház projekt keretében valósult meg.


Tartalom

Előszó
I. Informatikai rendszerek modellezése, analízise
1. Valószínűségszámítási alapok
1.1. 1.1. Valószínűségszámítási összefoglaló
1.2. 1.2. Nevezetes diszkrét eloszlások
1.3. 1.3. Nevezetes abszolút folytonos eloszlások
2. A sztochasztikus modellezés alapjai
2.1. 2.1. Az exponencális eloszlással kapcsolatos eloszlások
2.2. 2.2. Megbízhatóság-elméleti alapok
2.3. 2.3. Véletlen számok generálása
2.4. 2.4. Véletlen tagszámú összegek
3. Analitikus eszközök
3.1. 3.1. Generátorfüggvény
3.2. 3.2. Laplace-transzformált
4. Sztochasztikus rendszerek
4.1. 4.1. Poisson-folyamat
4.2. 4.2. Egyszerűbb rendszerek vizsgálata
5. Folytonos idejű Markov-láncok
5.1. 5.1. Születési-halálozási folyamatok
II. Feladatgyűjtemény
6. Valószínűségszámítási alapok
6.1. 6.1. Diszkrét eloszlások
6.2. 6.2. Folytonos eloszlások
7. A sztochasztikus modellezés alapjai
7.1. 7.1. Az exponenciális eloszlás és a belőle származtatott eloszlások
7.2. 7.2. Megbízhatóság-elméleti alapok
7.3. 7.3. Véletlen tagszámú összegek
8. Analitikus eszközök
8.1. 8.1. Generátorfüggvény
8.2. 8.2. Laplace-transzformált
9. Sztochasztikus rendszerek
9.1. 9.1. Poisson-folyamat
9.2. 9.2. Esettanulmányok
III. A sorbanállási elmélet alapjai
10. A sorbanállási elmélet alapfogalmai
10.1. 10.1. A sorbanállási rendszerek jellemzői
10.2. 10.2. Kendall-féle jelölés-rendszer
10.3. 10.3. Születési-halálozási folyamatokra vonatkozó összefüggések
10.4. 10.4. Sorbanállási szoftverek
11. Végtelen-forrású rendszerek
11.1. 11.1. Az M/M/1 típusú sorbanállási rendszer
11.2. 11.2. rendszer tétovázó (elriasztott) igények esetében
11.3. 11.3. Prioritásos rendszer
11.4. 11.4. Az típusú, véges befogadóképességű rendszer
11.5. 11.5. Az típusú rendszer
11.6. 11.6. Az típusú Erlang-féle veszteséges rendszer
11.7. 11.7. Az típusú rendszer
11.8. 11.8. Az rendszer
11.9. 11.9. Az rendszer
12. Véges-forrású rendszerek
12.1. 12.1. Az modell, Engset-féle veszteséges rendszer
12.2. 12.2. Az modell
12.3. 12.3. Inhomogén modellek
12.3.1. 12.3.1. Az rendszer
12.3.2. 12.3.2. Az rendszer
12.3.3. 12.3.3. Az rendszer
12.3.4. 12.3.4. Rendszerjellemzők
12.4. 12.4. Homogén forrású modellek összehasonlítása
12.5. 12.5. Az modell
12.5.1. 12.5.1. A várakozási idő eloszlásfüggvénye
12.5.2. 12.5.2. A tartózkodási idő Laplace-transzformáltja
12.6. 12.6. Az rendszer
12.7. 12.7. Az rendszer
12.8. 12.8. A modell
12.8.1. 12.8.1. A stacinárius eloszlás meghatározása
IV. Feladatgyűjtemény
13. Végtelen-forrású rendszerek
14. Véges-forrású rendszerek
15. Függelék
Irodalomjegyzék

Az ábrák listája

4.1. A példa állapot átmenetei
4.2. 2 gép, 2 szerelő
4.3. 2 gép, 1 szerelő
4.4. A példa állapot átmenet diagramja
4.5. FIFO kiszolgálási elv
4.6. Processor-sharing kiszolgálási elv
4.7. Abszolút prioritásos kiszolgálási elv
9.1. Hidegtartalék
9.2. Melegtartalék
9.3. A feladat
9.4. A feladat
9.5. A feladat
11.1. Az Az n^{*} pontos és közelítő értékei pontos és közelítő értékei
12.1. A példához tartozó A példához tartozó P_{n} értékek értékek
12.2. A példához tartozó A példához tartozó P_{k} értékek értékek
12.3. Futási eredmények
12.4. A különböző állapotok valószínűségei
12.5. A példához tartozó adatok
12.6. Stacionárius eloszlás
12.7. időegységre jutó költségek
15.1. A generátorfüggvény néhány fontos tulajdonsága
15.2. A Laplace-transzformált néhány fontos tulajdonsága