Alkalmazott Mesterséges Intelligencia

Dudás, László

Miskolci Egyetem, Alkalmazott Informatikai Tanszék

Miskolci Egyetem

Új Széchenyi Terv logó.

Kelet-Magyarországi Informatika Tananyag Tárház logója

Magyarország megújul logó.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség http://ujszechenyiterv.gov.hu/ 06 40 638-638

Lektor

Dr. Johanyák Zsolt Csaba

főiskolai docens, Kecskeméti Főiskola

A tananyagfejlesztés az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046 számú Kelet-Magyarországi Informatika Tananyag Tárház projekt keretében valósult meg.

2011


Tartalom

1. Bevezetés
1.1. A könyv célja
1.2. A könyv témája
1.3. Kiknek készült a könyv?
1.4. A könyv felépítése
1.5. Javasolt alkalmazási mód
1.6. Az animációk használata.
2. Robotok
2.1. A robot fogalma
2.2. Robot kategóriák
2.2.1. Hobbi robotok
2.2.2. Ipari robotok
2.2.3. Gyógyászati robotok
2.2.4. Nanorobotok
2.2.5. Katonai robotok
2.2.6. Fogyasztói robotok
2.2.7. Humanoid robotok
2.3. A robotok intelligenciaszint szerinti osztályozása
2.3.1. Vezérelt robotok
2.3.2. Szenzorokkal ellátott szabályozott robotok
2.3.3. Mesterséges intelligenciával ellátott robotok
2.4. Robotstruktúrák
2.5. Humanoid robotok
2.6. Humanoid robotok szerkezeti kialakítása
2.6.1. A mechanizmus
2.6.2. Szenzorok
2.6.3. Mozgás tervezés
2.6.4. Vezérlés
2.7. Részecske-raj alapú optimálás (Particle swarm optimization, PSO)
2.7.1. A részecske-raj alapú optimálás algoritmusa
2.7.2. Paraméterválasztás
2.7.3. Belső működés
2.7.4. Konvergencia
2.7.5. Variánsok
2.7.6. Egyszerűsítések
2.7.7. Kapcsolódó témakörök
2.8. Emberszerű helyváltoztatás robotikája
2.8.1. Humanoid és kétlábú robotok evolúciója
2.8.2. Az IZIMAN Projekt
2.8.3. Az emberi járás elemzése
2.8.4. Hibrid megközelítés emberszerű testhelyzet generálásra
2.8.5. Diszkusszió és továbbfejlesztési lehetőségek
2.9. A humanoid robotika jövője
2.10. Multi-ágens robotrendszerek
2.11. Viselkedés-alapú robotika
2.12. Kérdések a fejezet anyagához
Felhasznált és ajánlott irodalom
3. Robotok látórendszerei
3.1. A gépi látás fogalma
3.2. Digitális képfeldolgozás
3.2.1. Képkinyerés
3.2.2. Egyszerű műveletek a képeken
3.2.3. Képzajok
3.2.4. Képtranszformációk
3.2.5. Képmanipulációk a frekvencia térben
3.2.6. Élek detektálása
3.2.7. Arcfelismerés
3.2.8. Soft Computing módszerek
3.2.9. Mesterséges neurális háló alapú képfeldolgozás
3.3. A látórendszerek feladata robotoknál
3.3.1. Sztereo látás
3.4. Kérdések a fejezet anyagához
Felhasznált és ajánlott irodalom
4. Verbális robotkommunikáció
4.1. Hangfeldolgozás
4.2. Természetes nyelvek feldolgozása
4.2.1. A mondat szintaktikai szerkezete
4.2.2. Beszédelem-címkézés
4.2.3. Valószínűségi mondatelemzés
4.2.4. Részleges elemzés
4.2.5. Szemantikus elemzés
4.3. Statisztikai elvű NLP
4.4. Morfológia
4.4.1. A morfológia szükségessége
4.4.2. Morfoszintaktikai ábrázolás véges állapotú automatával
4.4.3. Öntanuló morfológia
4.5. Beszédértés, a jelentés megragadásának szintjei
4.6. Szemantikai távolság alapú mondatkereső rendszer
4.6.1. Információ előhívó és információ szűrő rendszerek
4.7. NLP a gyakorlatban
4.8. Beszédgenerálás
4.9. Kérdések a fejezet anyagához
Felhasznált és ajánlott irodalom
5. Tanulás
5.1. A tanulás fogalma
5.2. Tanulás módszerei az intelligens robotoknál
5.2.1. Online, vagy offline tanulás
5.2.2. Viselkedésen belüli tanulás
5.2.3. Viselkedés tanulás
5.2.4. Egy figyelmeztetés
5.2.5. Túltanulás
5.2.6. Az egyensúly megtalálása
5.3. Játékágensek tanuló módszerei
5.3.1. Paraméter módosítás
5.3.2. Akció előrejelzés
5.3.3. Döntés tanulás
5.4. Virtuális robotok
5.5. A tanulás szerepe az önfejlesztésben
5.6. Tanulás multi-ágens környezetben
5.6.1. Robotfoci kategóriák
5.6.2. Egy virtuális robotfoci alkalmazás
5.7. Kérdések a fejezet anyagához
Felhasznált és ajánlott irodalom
6. Összefoglalás, jövőbetekintés