2.9. A humanoid robotika jövője

Sok év szükséges, hogy a humanoid robotok milliói megjelenjenek a társadalomban, azonban a fenntartható fejlődéshez a humanoid robotok alkalmazása elengedhetetlen. A legfőbb fejlesztendő területek és képességek, valamint a távlati alkalmazás módozatai láthatók az alábbi összefoglaló ábrán.

Humanoid robotok fejlesztési lehetőségei