2.10. Multi-ágens robotrendszerek

A multi-ágens, csoportos ágens robotrendszer a multi-ágens rendszer (Multi-agent System, MAS) alesete, és ily módon hordozza annak jellemzőit. A multi-ágens robotrendszerekben több, kommunikációra és önszabályozásra képes robot működik együtt egy közös cél által vezérelten, önszervező módon. Tipikus példa a robotfocizó robotok csapata. Egy ilyen rendszer egyedeitől megkívánjuk az intelligencia bizonyos fokát. A multi-ágens robotrendszerek robotjait jellemzi az

Megfigyelhető, hogy a rendszer célja nem áll elő egyszerűen a robotegyedek egyedi céljainak összességeként, de az egyedi tevékenységek összessége a kollektív célt is megvalósítja ( a kapus csak véd, végül a csapat nyer). Liu és Wu (2001) könyvükben hangsúlyozták a tanulás fontosságát a környezet elvárásaihoz való adaptációban, valamint a független robotok autonómiáját és a csoport globális viselkedését miközben együttműködnek egy feladat megoldásán.

A rendszer egyedei között az alábbi kölcsönhatások állhatnak fenn:

Az együttműködés a kommunikáción túl az együttes tevékenységben (kollaboráció) is megtestesül. Fontos fogalmak a

(Futó, 1999)

A multi-ágens robotrendszerek esetében, különösen a humanoid robotoknál tűnik természetesnek az intelligenciára törő robotok viselkedés alapú szervezése.