9.5. 9.5. Feladatok

  1. Az A ország városaiból rendre 40, 10, 20, 30 ezer tonnányi azonos terméket kell elszállítani a B ország 4 városaiba. A B ország mindegyik városába ugyanannyi mennyiséget kell szállítani és az összkínálat egyenlő az összkereslettel. Hogyan kell a szállítást lebonyolítani, ha a termékek szállítását csak az alábbi útvonalakon végezhetjük: ; ; ; ?

  2. Az műhelyek termelése rendre 9, 9, 9, 9, 12; az raktárak befogadóképessége pedig rendre 12, 8, 8, 7, 13. Az alábbi műhely-raktár viszonylatban történhet szállítás: ; ; ; ; ;. Az egyes gépek által megmunkált alkatrészeket mely raktárakba kell irányítani (egy gép termékét több raktárba is lehet irányítani), hogy minél kevesebb alkatrész maradjon raktáron kívül?

  3. Tegyük fel, hogy a befizetési rovatokon rendre 18, 22, 34, 12, 14, 21, 9 pénzmennyiség, a kifizetési rovatokon pedig rendre 32, 24, 14, 15, 30, 15 pénzmennyiség van. Az alábbiakban megadjuk, hogy a kifizetéseket mely befizetési rovatokból lehet eszközölni: ; ; ; ; ; . Az . A fentiek figyelembevételével milyen rovatokból kell a kifizetéseket lebonyolítani?

  4. Adottak az személyek, akik rendre 2, 3, 4, 7, 1 pénzegységgel rendelkeznek és adottak továbbá a bankok, amelyek befogadóképessége rendre 4, 3, 1, 3, 3, 3 pénzegység. A személyek az alábbi bankokba hajlandók pénzüket elhelyezni: ; ; ; ; . El tudják-e a személyek helyezni az összes pénzüket a szimpatikus bankokba, ha igen, akkor hogyan; ha nem, akkor mennyit tudnak maximálisan elhelyezni?

  5. Adott az alábbi táblázat. Fedje le az összes *-ot a lehető legkisebb súlyszámú fedővonalrendszerrel! A sorok súlyszámai rendre 18, 18, 18, 18, 24; az oszlopoké pedig rendre 24, 16, 16, 14, 26.

  6. Adott az alábbi számtáblázat és a sorok ill. oszlopok súlyszámai. Fedje le az összes 4-nél kisebb számot a lehető legkisebb súlyszámú fedővonalrendszerrel!

  7. Adott a termelők kínálata, a fogyasztók kereslete valamint a termelők és fogyasztók között a szállítási egységköltség. Milyen szállítás esetén tudjuk a lehető legtöbb árut elszállítani a termelőktől, ha nem vagyunk hajlandóak olyan helyen szállítani, ahol a szállítási egységköltség meghaladja a 20-at?

  8. Egy vállalat hat üzemegysége (Ü) rendre 10, 15, 8, 22, 14, 16 mennyiségben akar vásárolni öt másik vállalattól (V), amelyeknek 15, 25, 15, 15, 15 a készlete a vásárolandó anyagból. Ismertek az üzemegységek és a vállalatok között a fajlagos szállítási és értékesítési költségek összege. A vásároló vállalat csak legfeljebb 8 fajlagos költséggel akar vásárolni. Megoldható-e így a beszerzés, ha igen, akkor hogyan; ha nem, akkor maximum mennyit tud vásárolni a vállalat?

  9. Adottak a városok a 8, 9, 7, 6, 5 kínálattal és az falvak 6, 9, 5, 8, 7 kereslettel. Minden város és falu között van vasúti és közúti összeköttetés. Az alábbi viszonylatokban vasúti pályaépítés miatt a szállítás csak közúton oldható meg: ; ; ; ; . Hogyan kell a városok és a falvak közötti szállítást lebonyolítani, hogy minél kevesebb árút szállítsunk a drágább közúton?

  10. Adott a termelők (T) 9, 4, 3, 9 kínálata, a fogyasztók (F) 6, 8, 4, 7 kereslete és a fogyasztók csak az alábbi termelőktől kívánnak vásárolni: ; ; ; . Mennyi a fogyasztók által vásárolható mennyiségnek a legnagyobb értéke és ez milyen vásárlás esetén jön létre?