10.4. 10.4. FELADATOK

  1. Egy vállalat hat üzemegysége (Ü) rendre 10, 15, 8, 22, 14, 16 mennyiségben akar vásárolni öt másik vállalattól (V), amelyeknek 15, 25, 15, 15, 15 a készlete a vásárolandó anyagból. Ismertek az üzemegységek és a vállalatok között a fajlagos szállítási és értékesítési költségek összege. A vásároló vállalat úgy akarja a beszerzést megoldani, hogy a vásárlás legrosszabb fajlagos költsége is minél kisebb legyen.

  2. Adott az alábbi táblázattal az üzemek (Ü) termelése, raktárak (R) befogadóképessége, valamint az üzemek és a raktárak közötti távolság. Hogyan kell az áruknak a raktárakba történő szállítását megszervezni, hogy a szállítás során a leghosszabb út a legrövidebb legyen?

  3. Egy üzem területén négy raktárban (R) tűzveszélyes anyagot tárolnak rendre 18, 22, 34, 12 mennyiségben. Tűzriadó esetén öt pótraktárba (P) kell szállítani a tárolt anyagot, egyszerre indítva a mentést. A pótraktárak befogadóképessége rendre 32, 24, 14, 10, 6. Ismert az alábbi táblázattal, hogy az egyes raktárakból az egyes pótraktárakba mennyi idő alatt lehet eljutni. Határozza meg, hogy tűzriadó esetén 5 vagy annál rövidebb idő alatt a tűzveszélyes anyagok elszállíthatók-e a pótraktárakba? Adja meg azt a mentési stratégiát, amelynél a legrövidebb idő alatt befejeződik a mentés!

  4. Adott a termelők kínálata, a fogyasztók kereslete valamint a termelők és fogyasztók között a szállítási egységköltség. Milyen szállítás esetén tudjuk az árut elszállítani a termelőktől, ha azt akarjuk, hogy ahol tényleges szállítás van, ott a szállítási egységköltség minél kisebb legyen?