17. fejezet - Vegyes feladatok

 1. Az alábbi táblázat 16 eleme közül válasszon ki négyet úgy, hogy a kiválasztott számok összege a lehető legnagyobb legyen! Minden sorban és minden oszlopban csak egyet választhat és a bal alsó elemet nem választhatja! Mekkora ez az összeg?

 2. Egy építőipari vállalat három betonkeverő bázist (B) létesít négy építkezés (E) betonnal való ellátására. A betonkeverők naponta rendre 6, 5, 2 teherautónyi betont tudnak előállítani. Az építkezéseknek rendre 3, 4, 4 teherautónyi betonra van szükségük. Az egyes betonkeverő helyek és az egyes építkezések közötti távolságokat az alábbi táblázat mutatja. A szállítási költség arányos a távolsággal, az arányossági tényező 7. A B1 és B3 betonkeverőknek teljes kapacitással kell dolgozniuk. Az építkezések betonellátásához szükséges szállítás összköltségnek mi a minimális értéke és ez milyen szállítással valósítható meg?

 3. Adott az alábbi táblázattal egy hálózat. Határozza meg az 5 pontot a 3 ponttól elválasztó minimális kapacitású vágást! Adja meg a vágásbeli éleket, a vágás kapacitását, valamint írja fel a feladat párjának optimális megoldását is!

 4. Egy építőipari vállalat három betonkeverő bázist (B) létesít három építkezés (E) betonnal való ellátására. Az építkezéseknek 50-50 teherautónyi betonra van szükségük. A betonkeverők naponta 60-60 teherautónyi betont tudnak előállítani. Az egyes betonkeverő helyek és az egyes építkezések közötti távolságokat az alábbi táblázat mutatja. A szállítási költség arányos a távolsággal, az arányossági tényező 2. A B2 nem szállíthat az E2-nek és a B1-nek teljes kapacitással kell dolgozni. Az építkezések betonellátásához szükséges szállítás összköltségnek mi a legkisebb felső korlátja (más szóval mi a legnagyobb szállítási költség)?

 5. Egy edző a következő olimpián a 4x100 m-es vegyesváltó csapatát akarja összeállítani úgy, hogy a lehető legjobb időeredményt érje el a 4 fős csapat. Az előzetes felmérések alapján a váltóba való bekerülésre kiválasztott öt úszó úszásnemenkénti eredményét mp-ben az alábbi táblázat mutatja. Az U2 úszó nem jó startoló, így őt nem indítja az első számban. Az U5 úszó pedig rossz hajrázó, így őt nem indítja az utolsó számban. Mi lesz a legjobb csapat, kit nem indít az edző és mennyi lesz a várható időeredmény?

 6. Adott az alábbi táblázattal egy hálózat. Határozza meg az 5 pontot a 3 ponttól elválasztó minimális kapacitású vágást! Adja meg a vágásbeli éleket, a vágás kapacitását, valamint írja fel a feladat párjának optimális megoldását is!

 7. Egy fuvarozó vállalat három telephellyel (T) rendelkezik, a telephelyeken rendre 28, 52, 40 szállítóeszköz van. A vállalat három helyről (H) kap megbízatást, ahová szállítóeszközeivel el kell mennie. A megrendelőhelyek rendre 40, 32, 48 szállítóeszközt igényelnek. Az alábbi táblázat mutatja a telephelyek és a megrendelőhelyek közötti távolságot valamilyen távolságegységben. Vegye figyelembe, hogy a T1 telephelyről nem lehet eljutni a H2 megrendelőhelyre! A megrendelőhelyekre történő kivonulás költségének mi a legkisebb felső korlátja (maximuma), feltételezve, hogy a kiszállási költség a távolsággal arányos, az arányossági tényező értéke 1? Milyen kivonulási terv tartozik ehhez a költséghez?

 8. Az alábbi táblázat 16 eleme közül válasszon ki négyet úgy, hogy a kiválasztott számok összege a lehető legkisebb legyen! Minden sorban és minden oszlopban csak egyet választhat és a bal alsó elemet nem választhatja! Mekkora ez az összeg?

 9. Egy fuvarozó vállalatnak négy telephelye (T) van, mindegyikben 10 szállítóeszköz van. A vállalat három helyről (H) kap megbízatást, ahová szállítóeszközeivel el kell mennie. A megrendelőhelyek mindegyike 12 szállítóeszközt igényel. Az alábbi táblázat mutatja a telephelyek és a megrendelőhelyek közötti távolságot valamilyen távolságegységben. Hogyan ossza szét a vállalat a szállítóeszközeit, ha a legkisebb költséggel kíván a megrendelőhelyekre kivonulni, feltételezve, hogy a távolsággal arányos a költség? Mely telephelyeken marad szállítóeszköz és mennyi? Mennyi a kiszállási költség, ha az arányossági tényező értéke 2?

 10. Adott az alábbi táblázattal egy hálózat. Határozza meg az 5 pontot a 3 ponttól elválasztó minimális kapacitású vágást! Adja meg a vágásbeli éleket, a vágás kapacitását, valamint írja fel a feladat párjának optimális megoldását is!

 11. Adott az alábbi táblázattal egy hálózat. Határozza meg az 5 pontból a 3 pontba irányuló 4 egységnyi folyamot, amelynek költsége minimális!

 12. Adott egy mátrix. Válasszon ki 3 elemet úgy, hogy minden sorban és oszlopban legfeljebb egyet választhat és a kiválasztott 3 szám összege minimális legyen! Az elemet nem választhatja!

 13. Egyetemünk Gazdaságtudományi Karán öt bizottságba (B) kell hallgatókat (H) delegálni. Egy bizottságba csak egy hallgatót és egy hallgatót csak egy bizottságba. Hat hallgató van a jelöltek között, akik rangsorolva vannak az egyes bizottságokba való bekerülés szerint. A rangsorolást az alábbi táblázat mutatja.

  a) Megoldható-e a delegálás az első és a második helyen rangsorolt hallgatókkal?

  b) Melyik hallgatókat melyik bizottságba delegáljuk, ha azt akarjuk, hogy a rangszámok összege minél kisebb legyen? Melyik hallgatót nem delegáljuk?

 14. Adott egy mátrix. Válasszon ki 3 elemet úgy, hogy minden sorban és oszlopban legfeljebb egyet választhat és a kiválasztott 3 szám összege maximális legyen! Az elemet nem választhatja! A harmadik oszlopban feltétlenül válasszon elemet!

 15. Adott az alábbi táblázattal egy hálózat és azon egy megengedett folyam. Határozza meg az 5-ből a 2-be irányuló maximális folyam értékét és a folyam-mátrixot! Adja meg a feladat duáljának optimális megoldását! A megoldásnál használja fel, hogy ismert egy megengedett folyam!

 16. Adott az alábbi táblázattal egy hálózat. Határozza meg a 4 pontot a 2 ponttól elválasztó minimális kapacitású vágást! Adja meg a vágásbeli éleket, a vágás kapacitását, valamint írja fel a feladat párjának optimális megoldását is!

 17. Egy város 3 térségét (T) 3 kenyérgyár (K) látja el kenyérrel. A gyárak fajlagos termelési költségei 50, 60, 70 Ft/t; mindegyik azonos termelési kapacitással 30 t/nap rendelkezik. Minden térségnek egyformán 25 t/nap az igénye. A fajlagos szállítási költségeket (Ft/t) az alábbi táblázat mutatja. Határozza meg az optimális termelési és szállítási tervet, ha azt akarjuk, hogy az összköltség (termelési + szállítási) minimális legyen és a K2 nem szállíthat a T2-nek! Számítsa ki a szállítási és a termelési költséget is!

 18. A G1, G2, G3, G4, G5 gépeken az A1, A2, A3, A4 alkatrésztípusokból egy óra alatt az alábbi táblázat által adott termékmennyiség (darab) készíthető el. Mindegyik alkatrésztípusból egy 120 darabot tartalmazó alkatrészsorozatot kell legyártani. Melyik gépen melyik alkatrészsorozatot gyártsuk (egy gépen egy alkatrészsorozatot és egy alkatrészsorozatot egy gépen), ha azt akarjuk, hogy a négy alkatrészsorozat legyártásához szükséges gépidők összege minimális legyen? Mennyi a minimális gyártási összidő? Melyik gépet nem érdemes igénybe venni?

 19. Az alábbi táblázat minden oszlopából válasszon ki egy számot, de egy sorból legfeljebb egyet úgy, hogy a kiválasztott számok összege a lehető legnagyobb legyen! Mekkora ez az összeg?

 20. Öt munkát (M) kell szétosztani négy szakértő (S) között. Az alábbi táblázat mutatja, hogy az egyes munkákat a szakértők milyen teljesítménnyel tudják elvégezni. A szétosztásnál figyelembe veendők:

  - egy szakértő csak egy munkát végezhet és egy munkát csak egy szakértő kaphat,

  - az M3 munkát az S2 szakértő nem végezheti,

  - az M2 munkát feltétlenül ezek a szakértők végezzék,

  - a szétosztásnak megfelelő teljesítmények összege minél nagyobb legyen.

  Mennyi a maximális összteljesítmény és melyik munkát végeztessük más szakértővel?

 21. Egy fuvarozó vállalatnak három helyen van telephelye (T), amelyekben rendre 12, 12, 12 szállítóeszköz van. A vállalat négy helyről (H) kap megbízatást, ahová szállítóeszközeivel el kell mennie. A megrendelőhelyek mindegyike tíz szállítóeszközt igényel. Az alábbi táblázat mutatja a telephelyek és a megrendelőhelyek közötti távolságot valamilyen távolságegységben. Mi a kiszállási költség legrosszabb értéke feltételezve, hogy a távolsággal arányos a költség és a harmadik megrendelést feltétlenül teljesíteni kell? A vállalat a szállítóeszközeinek milyen kiosztása mellett valósulna meg ez a legrosszabb költség? Az arányossági tényező értéke 29?

 22. Az alábbi táblázat minden oszlopából válasszon ki egy számot, de egy sorból legfeljebb egyet úgy, hogy a kiválasztott számok összege a lehető legnagyobb legyen! Mekkora ez az összeg?

 23. Egy telephelyről hat különböző helyre egy-egy teherautónyi mennyiségű gyorsan romló árut kell szállítani. A szállításra hat teherautót jelöltek ki. Az egyes helyekre (H) szállítandó áru rakodásához szükséges időt a baloldali táblázat, míg a szállításhoz szükséges időt a jobboldali táblázat mutatja teherautó-típusonként (T). Melyik teherautót melyik helyre irányítsuk, ha azt akarjuk, hogy minél gyorsabban célba érjenek az áruk, feltételezve, hogy egyszerre kezdődik a rakodás minden teherautónál és amikor egy teherautón végeznek a rakodással azonnal indul a teherautó.

 24. A CHEM Kft. egy bizonyos kémiai terméket négy különböző helyen lévő üzemében (U) termel, az üzemek termelése 5-5 teherautónyi mennyiség. A termékeket három gyár (G) vásárolja meg további feldolgozásra, a gyárak igénye 6-6 teherautónyi mennyiség. A többlettermelést az üzemek maguk dolgozzák fel, kivéve a harmadik üzemet, amelyben karbantartás miatt a feldolgozó részleg nem üzemel, így ott tárolási lehetőség sincs. Az alábbi táblázat az üzemek és a gyárak közötti távolságokat mutatja. Hogyan elégítené ki a feldolgozó gyárak igényeit, ha azt akarjuk, hogy a szállítási összköltség minimális legyen, feltéve, hogy egységnyi távolság esetén egy teherautónyi fuvar költsége 1 pénzegység, kivéve az U1-G2 és az U4-G2 viszonylatokat, ahol 1,5 pénzegység? Mennyi a szállítási költség? Mely üzemek milyen mennyiségben végeznek továbbfeldolgozást?

 25. Adott az alábbi táblázattal egy digráf. Határozza meg a 2 pontból a 3 pontba vezető azon utat, amely a legkevesebb élet tartalmazza!

 26. Adott az alábbi táblázattal egy úthálózat egy-egy szakaszának hossza. A 5 pontból a 4 pontba akarunk 5 teherautónyi árut szállítani. Melyik úton érdemes lebonyolítani a szállítást és mennyi a szállítás összköltsége, ha a szállítási költség arányos a távolsággal, az arányossági tényező értéke 2?

 27. Az alábbi táblázat mutatja, hogy az egyes munkások (M) az egyes gépeken (G) dolgozva egy óra alatt hány terméket tudnak előállítani. Határozza meg a kölcsönösen egyértelmű munkás-gép hozzárendelést úgy, hogy a lehető legtöbb termék legyen előállítva egy óra alatt és adja meg az előállított termékek számát! (A táblázatbeli "-" jel azt jelenti, hogy az illető munkás nem dolgozhat az illető gépen)

 28. Európa hat fővárosát tekintve, bizonyos városok között van csak közvetlen légi összeköttetés, amelyet az alábbi táblázat tartalmaz. Mely városokat érintve, milyen járatokat kell igénybe venni, ha a legkevesebb átszállással akarunk légi úton eljutni a 4 jelű városból a 2 jelű városba?

 29. Négy raktárból (R1, R2, R3, R4) rendre 4, 2, 3, 3 mennyiségű árut kell elszállítani négy feldolgozó helyre (F1, F2, F3, F4), amelyeknek rendre 5, 3, 2, 2 mennyiségű árura van szüksége. Adja meg, az egyes raktárakból melyik feldolgozóhelyre mennyi árut szállítsanak úgy, hogy a legrövidebb idő alatt befejeződjön a szállítás, feltéve, hogy minden útvonalon egyidőben kezdődik! Az egyes viszonylatokban a szállítási időket az alábbi táblázat tartalmazza:

 30. Adott az alábbi táblázattal egy hálózat. Határozza meg a 3 pontból a 2 pontba vezető legrövidebb utat és az út hosszát!

 31. Az alábbi táblázat mutatja, hogy az egyes munkások (M) az egyes gépeken (G) dolgozva egy óra alatt hány terméket tudnak előállítani. Határozza meg a kölcsönösen egyértelmű munkás-gép hozzárendelést úgy, hogy a lehető legtöbb termék legyen előállítva egy óra alatt és adja meg az előállított termékek számát! (A táblázatbeli "-" jel azt jelenti, hogy az illető munkás nem dolgozhat az illető gépen)

 32. Adott az alábbi táblázattal egy hálózat. Határozza meg a 2 pontot a 4 ponttól elválasztó minimális kapacitású vágást! Adja meg a vágásbeli éleket, a vágás kapacitását, valamint írja fel a feladat párjának optimális megoldását is!

 33. Egy üzemben négy alkatrészből álló terméket gyártanak. Az egyes alkatrészeket (A1, A2, A3, A4) négy gépen (G1, G2, G3, G4) lehet előállítani. Ismert, hogy az egyes alkatrészek megmunkálása az egyes gépeken mennyi időt igényel. Melyik alkatrészt melyik gépen gyártsák (egy gépen egy fajta alkatrészt, ill. egy alkatrészt egy gépen készítenek), hogy egy termék előállításához szükséges gépidők összege minimális legyen? Mennyi ez a minimális idő?

 34. Hét munkásnak (M) hét alkatrészt (A) kell elkészítenie. Az egyes munkások a következő alkatrészek elkészítéséhez értenek: ; ; ; ; ; ; . Döntse el, hogy minden munkás megbízható-e egy olyan alkatrész elkészítésével, amelyikhez ért, feltéve, hogy egy alkatrészt csak egy munkás készíthet el! Ha ez a megbízás nem lehetséges, akkor ezt indokolja meg és adjon meg egy legtöbb munkást foglalkoztató hozzárendelést is!

 35. Egy megye három körzetét (K) három húsüzem (H) látja el tőkehússal. Az üzemek napi termelési kapacitása rendre 20, 30, 40 tonna, míg a körzetek napi igénye rendre 40, 20, 10 tonna tőkehús. Ismertek a fajlagos szállítási költségek az egyes viszonylatokban, amely értékeket az alábbi táblázat tartalmazza. Határozza meg az optimális termelési és szállítási tervet, ha az egyes körzetek ellátását minimális szállítási összköltséggel akarjuk megoldani! Melyik húsüzem kapacitása nincs kihasználva?

 36. Adott az alábbi táblázattal egy úthálózat és az egyes utakon történő szállítás költsége. Milyen útvonalon lehet a legkisebb költséggel szállítani az 1 pontból a 3 pontba és mennyi a szállítási költség?

 37. Egy tevékenység sorozat esetében az egyes tevékenységek a kezdő és a befejező eseményük sorszámával, valamint a tevékenységi idejükkel az alábbi táblázattal adottak. Határozza meg a kritikus utat, az átfutási időt, valamint a (3,4) tevékenység legkorábbi kezdési és befejezési idejét, legkésőbbi kezdési és befejezési idejét!

 38. Egy üzemben négyféle gépet (G1, G2, G3, G4) négy műhelyben (M1, M2, M3, M4) gyártanak. Az M1-ben a G1-et, M2-ben a G2-t, M3-ban a G3-t, M4-ben a G4-et. A legyártott gépek raktározása az R1, R2, R3, R4 raktárakban történik. Homogén raktárakat kell kialakítani, azaz az egyes raktárakban csak egyféle gépet lehet tárolni. Adottak az egyes műhelyek és raktárak közötti távolságok. Hol történjen az egyes gépfajták tárolása, hogy a raktárba való szállítási útvonal összhosszúsága a legkisebb legyen? Mennyi a keresett összhosszúság?

 39. Az alábbiakban adott az mátrix és a , vektorok. Határozza meg azt az mátrixot, amelynek sorösszegei rendre a vektor elemei, oszlopösszegei pedig rendre a vektor elemei. Továbbá olyan legyen az mátrix, hogy az mátrix elemeinek az mátrix ugyanolyan pozicióban lévő elemeivel vett súlyozott számtani átlaga

  a) minimális legyen,

  b) maximális legyen!

 40. Az alábbiakban adott az mátrix. Határozza meg azt az mátrixot, amelynek elemei vagy , valamint minden sorában és oszlopában pontosan egy darab értéke 5. Továbbá olyan legyen az mátrix, hogy az mátrix és az mátrix ugyanolyan pozicióban lévő elemei szorzatának

  a) összege minimális legyen,

  b) összege maximális legyen,

  c) maximális értéke minimális legyen!

 41. Tekintsük az alábbi öt sorból és öt vonalból álló sakktáblarészletet, amelynek mezőiben számok vannak. Adott öt világos és négy sötét bástya. Tegyük a sötét bástyákat a tábla mezőire.

  1. Helyezzük el a fennmaradó mezőkre a világos bástyákat úgy, hogy egymást ne támadják és a felhasznált mezőkön lévő számok összege minél kisebb legyen! (Két bástya akkor támadja egymást, ha egy sorban vagy egy vonalban vannak.)

  2. Hány százalékkal csökken a minimum érték, ha a világos bástyákból csak három van, de azok a sötét bástyákat sem támadhatják.

 42. Tekintsük az alábbi öt sorból és hét vonalból álló sakktáblarészletet, amelynek mezőiben számok vannak. Helyezzünk el öt darab gyalogot a mezőkre úgy, hogy minden vonalban és minden sorban legfeljebb egy gyalog lehet és a felhasznált mezőkön lévő számok összege minimális legyen! Vegye figyelembe a gyalogelhelyezésnél, hogy a vonalra mindenképpen kerüljön gyalog és az mezőkön nem tehet gyalog! Végezze el a gyalogelhelyezést úgy is, hogy a felhasznált mezőkön lévő számok összege maximális!