2.5. 2.5. Önellenőrző kérdések

1. Ismertesse az egyirányú hírközlés általános modelljét!

2. Definiálja az egyedi információmennyiséget!

3. Definiálja az entrópiát!

4. Ismertesse az entrópia tulajdonságait!

5. Definiálja a feltételes entrópiát, ha adott az együttes eloszlás!

6. Adja meg az entrópiát meghatározó axiómákat!

7. Lehet-e az entrópia negatív?

8. Definiálja a feltételes entrópiát!

9. Ismertesse, hogy mely tulajdonságokból adódik a Shannon-féle információmennyiség!

10. Ismertesse a Jensen-egyenlőtlenséget!