3.8. 3.8. Önellenőrző kérdések

1. Definiálja a Kullback-Leibler eltérést!

2. Ismertesse az I-divergencia tulajdonságait!

3. Bizonyítsa, hogy az I-divergencia nemnegatív!

4. Definiálja a kölcsönös informácíómennyiséget!

5. Definiálja teljes eseményrendszerek sztochasztikus függésének a merőszámát!

6. Ismertesse az aszimptotikus Stirling-formulát!

7. Ismertesse a Markov-egyenlőtlenséget!

8. Ismertesse a Csebisev-egyenlőtlenséget!

9. Bizonyítsa a McMillan-felbontási tételt!

10. Ismertesse a polinimiális eloszlást és tulajdonságait!

11. Ismertesse a Fano-egyenlőtlenséget!