5.7. 5.7. Önellenőrző kérdések

1. Definiálja a feltételes entrópiát!

2. Definiálja a feltételes entrópiát, ha adott az együttes eloszlás!

3. Definiálja a kölcsönös informácíómennyiséget!

4. Definiálja a csatornakapacitást azonos átviteli idő esetén!

5. Vezesse le a szimmetrikus csatorna kapacitását!

6. Vezesse le a bináris törlődéses csatorna kapacitását!

7. Definiálja a csatornakapacitást nem azonos átviteli idő esetén!

8. Definiálja a csatornakapacitást additív költség esetén!

9. Definiálja az információ átviteli sebességét!

10. Bizonyítsa az adatátviteli lemmát!

11. Ismertesse és jellemezze a tanult csatorna típusokat!

12. Bizonyítsa a csatornakapacitás kiszámítására használt numerikus módszer konvergenciáját additív költség esetén!

13. Ismertesse az Arimoto-Blahut algoritmust!