6.6. 6.6. Önellenőrző kérdések

1. Definiálja a Hamming-kódot!

2. Definiálja a mellékosztályt!

3. Ismertesse és bizonyítsa a maximum likelihood kódolás és a minimális kódtávolság ekvivalenciáját!

4. Igazolja, hogy a mellékosztályok diszjunktak!

5. Definiálja a lineáris kódot!

6. Ismertesse a Hamming-távolság tulajdonságait!

7. Igazolja, hogy a lineáris kód csoportkód!

8. Ismertesse és bizonyítsa a Hamming-távolság eltolásinvarianciáját!

9. Definiálja a szisztematikus kódot!

10. Bizonyítsa a hibajavíthatóság és kódtávolság kapcsolatára vonatkozó állítást!

11. Definiálja a szisztematikus kódot!

12. Definiálja a Hamming-féle távolságot!

13. Igazolja, hogy a szindróma jellemző a mellékosztályra!

14. Igazolja, hogy a dekódolási táblázatban bármely szó távolsága a saját oszlopa tetején álló kódszótól nem nagyobb, mint bármely más kódszótól!

15. Adott egy csoportkód és benne egy rögzített kódszó. Igazolja, ha az hiba javítható -nél, akkor ez a tulajdonsága igaz bármely más kódszóra is!