7. fejezet - Bevezetés a folytonos esetbe

7.1. 7.1. Diszkretizálás

A folytonos valószínűségi változó lehetséges értékeinek halmaza nem megszámlálható, ezért definiálásához először elkészítjük a diszkrét valószínűségi változót, amely a kerekítésének is tekinthető:

Ekkor

ahol azaz a minimum és a maximum közötti érték az adott intervallumon.

mert

Ha akkor ezért

7.1. Példa. Legyen a intervallumon egyenletes eloszlású. Ekkor

azaz jól látható, hogy a lehet negatív is.

7.1. Megjegyzés. Az entrópia diszkrét esetben a bizonytalanságot méri, míg folytonos esetben csak a bizonytalanság változását.