7.5. 7.5. Önellenőrző kérdések

1. Ismertesse az I-divergencia tulajdonságait!

2. Bizonyítsa, hogy az I-divergencia folytonos esetben is nemnegatív!

3. Definiálja a kölcsönös informácíómennyiséget!

4. Ismertesse és bizonyítsa a maximum entrópia módszert várható érték feltételek esetén!

5. Adjon meg olyan esetet, amikor az entrópia negatív (folytonos)!

6. Definiálja az entrópiát!

7. Definiálja a Kullback-Leibler eltérést!

8. Milyen a kapcsolat a valószínűségi változó és a transzformált valószínűségi változó entrópiája között?