8. fejezet - Függelék

8.1. 8.1. Jelölések

– a természetes számok halmaza (pozitív egészek)

– a valós számok halmaza

– az részhalmaza a -nek

– az és halmaz közös része

– az és halmaz összes eleme egy halmazban

– az alaphalmaz halmazon kívüli elemei

– a jobboldali határérték, azaz

– a baloldali határérték, azaz

– az leképezés, az értelmezési tartomány, a „pont” a változót helyettesíti

– az leképezés értékkészlete