1.4. A tesztelési tevékenység

Ugyanakkor a tesztelés nem csak tesztek készítéséből és futtatásából áll. A leggyakoribb tesztelési tevékenységek:

 1. tesztterv elkészítése,

 2. tesztesetek tervezése,

 3. felkészülés a végrehajtásra,

 4. tesztek végrehajtása,

 5. kilépési feltételek vizsgálata,

 6. eredmények értékelése,

 7. jelentéskészítés.

A tesztterv fontos dokumentum, amely leírja, hogy mit, milyen céllal, hogyan kell tesztelni. A tesztterv általában a rendszerterv része, azon belül is a minőségbiztosítás (quality assurance, QA) fejezethez tartozik. A teszt célja lehet:

 1. megtalálni a hibákat,

 2. növelni a megbízhatóságot,

 3. megelőzni a hibákat.

A fejlesztői tesztek célja általában minél több hiba megtalálása. Az átvételi teszt célja, hogy a felhasználók bizalma nőjön a megbízhatóságban. A regressziós teszt célja, hogy megelőzni, hogy a változások a rendszer többi részében hibákat okozzanak.

A tesztterv elkészítéséhez a célon túl tudni kell, hogy mit és hogyan kell tesztelni, mikor tekintjük a tesztet sikeresnek. Ehhez ismernünk kell a következő fogalmakat:

 1. A teszt tárgya: A rendszer azon része, amelyet tesztelünk. ez lehet az egész rendszer is.

 2. Tesztbázis: Azon dokumentumok összessége, amelyek a teszt tárgyára vonatkozó követelményeket tartalmazzák.

 3. Tesztadat: Olyan adat, amivel meghívjuk a teszt tárgyát. Általában ismert, hogy milyen értéket kellene erre adnia a teszt tárgyának vagy milyen viselkedést kellene produkálnia. Ez az elvárt visszatérési érték, illetve viselkedés. A valós visszatérési értéket, illetve viselkedést hasonlítjuk össze az elvárttal.

 4. Kilépési feltétel: Minden tesztnél előre meghatározzuk, mikor tekintjük ezt a tesztet lezárhatónak. Ezt nevezzük kilépési feltételnek. A kilépési feltétel általában az, hogy minden tesztest sikeresen lefut, de lehet az is, hogy a kritikus részek tesztlefedettsége 100%.

A tesztterv leírja a teszt tárgyát, kigyűjti a tesztbázisból a teszt által lefedett követelményeket, meghatározza a kilépési feltételt. A tesztadatokat általában csak a teszteset határozzák meg, de gyakran a tesztesetek is részei a teszttervnek.

A tesztesetek leírják, hogy milyen tesztadattal kell meghajtani a teszt tárgyát. Illetve, hogy mi az elvárt visszatérési érték vagy viselkedés. A tesztadatok meghatározásához általában úgynevezett ekvivalencia-osztályokat állítunk fel. Egy ekvivalencia-osztály minden elemére a szoftver ugyanazon része fut le. Természetesen más módszerek is léteznek, amikre később térünk ki.

A tesztesetek végrehajtásához teszt környezetre van szükségünk. A teszt környezet kialakításánál törekedni kell, hogy a lehető legjobban hasonlítson az éles környezetre, amely a végfelhasználónál működik. A felkészülés során írhatunk teszt szkripteket is, amik az automatizálást segítik.

A tesztek végrehajtása során teszt naplót vezetünk. Ebbe írjuk le, hogy milyen lépéseket hajtottunk végre és milyen eredményeket kaptunk. A tesz napló alapján a tesztnek megismételhetőnek kell lennie. Ha hibát találunk, akkor a hibabejelentőt a teszt napló alapján töltjük ki.

A tesztek után meg kell vizsgálni, hogy sikeresen teljesítettük-e a kilépési feltételt. Ehhez a tesztesetben leírt elvárt eredményt hasonlítjuk össze a teszt naplóban lévő valós eredménnyel a kilépési feltétel alapján. Ha kilépési feltételek teljesülnek, akkor mehetünk tovább. Ha nem, akkor vagy a teszt tárgya, vagy a kilépési feltétel hibás. Ha kell, akkor módosítjuk a kilépési feltételt. Ha teszt tárgya hibás, akkor a hibabejelentő rendszeren keresztül értesítjük a fejlesztőket. A teszteket addig ismételjük, míg mindegyik kilépési feltétele igaz nem lesz.

A tesztek eredményei alapján további teszteket készíthetünk. Elhatározhatjuk, hogy a megtalált hibákhoz hasonló hibákat felderítjük. Ezt általában a teszttervek elő is írják. Dönthetünk úgy, hogy egy komponenst nem érdemes tovább tesztelni, de egy másikat tüzetesebben kell tesztelni. Ezek a döntések a teszt irányításához tartoznak.

Végül jelentést kell készítenünk. Itt arra kell figyelnünk, hogy sok programozó kritikaként éli meg, ha a kódjában a tesztelők hibát találnak. Úgy érzi, hogy rossz programozó és veszélyben van az állása. Ezért a tesztelőket nem várt támadások érhetik. Ennek elkerülésére a jelentésben nem szabad személyeskedni, nem muszáj látnia főnöknek, kinek a kódjában volt hiba. A hibákat rá lehet fogni a rövid időre, a nagy nyomásra. Jó, ha kiemeljük a tesztelők és a fejlesztők közös célját, a magas minőségű, hibamentes szoftver fejlesztését.