7.2. A tesztmérnök és a tesztelő feladatai

Láthattuk, hogy tesztcsapat típusaiból és az azokban betöltött feladatkörökből is többféle van. A két legalapvetőbb a tesztmérnök (tesztvezető) és a tesztelő, ezek a legtöbb tesztelő szervezetben megtalálhatóak.

A tesztvezető elsődleges feladata a tesztelési feladatok tervezése, azok végrehajtásának felügyelete és levezetése. Egy projekt indulásakor a tesztvezetők a projekt többi résztvevőjével együttműködve meghatározzák a tesztelés céljait, szabályait, a tesztelési stratégiákat és a tesztterveket. A tesztvezető a projekt indulása előtt felbecsüli a tesztelési folyamathoz szükséges erőforrásokat. Feladata felismerni a tesztautomatizálási lehetőségeket, és egyeztetni a projekt többi csoportjával, például a fejlesztőkkel, hogy azok hogyan lehetnek a tesztelési folyamat segítségére. A tesztvégrehajtás közeledtével biztosítaniuk kell a teszteléshez szükséges környezet meglétét, majd irányítják, időzítik és felügyelik a tesztfolyamatokat. Az ő feladatuk megírni az összefoglaló jelentéseket az aktuális tesztállapotokról.

Valószínűleg a teszt végrehajtás megkezdése előtt nem lesz szükség a tesztelők munkájára, de érdemes őket már a projekt indulásakor alkalmazni. A tesztelés tervezési és előkészítési időszakában a tesztelőknek meg kell ismerniük a teszttervet, és közre kell működniük annak esetleges javításában, meg kell ismerniük a követelményeket, és a műszaki tesztterv-specifikációk elemzését. Gyakran a tesztelők állítják be a tesztkörnyezetet, vagy ők segítik ebben a rendszeradminisztrátorokat. A tesztek megkezdésével első feladatuk a tesztek tesztkörnyezetbe való implementálása. A tesztfolyamat során a tesztelők hajtják végre és naplózzák a teszteket, majd kiértékelik és elemzik azokat.

7.2.1. A tesztelés résztvevői számára szükséges képességek

A tesztcsapat összeállítása során figyelembe kell vennünk, hogy nem elegendő a tesztkörnyezet megléte, a feladatkörök kiosztása és a létszám meghatározása. Ügyelnünk kell arra, hogy a megfelelő pozíciókba a megfelelő emberek készségekkel és képesítéssel rendelkező emberek kerüljenek. Egy tesztelőnél alapvető szakmai és szociális követelmény például az olvasási készség, jelentések szóban és írásban történő elkészítésének készsége, illetve a hatékony kommunikációs képesség. Ezen felül a projekt jellegének és céljának megfelelően a következő három szempont szerint kell megvizsgálnunk, milyen követelményeknek kell megfelelniük a tesztcsapat tagjainak:

Alkalmazási és üzleti terület

Fontos, hogy a tesztelő megértse az adott szoftver működésének lényegét, így felismerje az azzal szemben támasztott elvárásokat, így megtalálja a kiemelt fontosságú, kritikus pontokat.

Technológia

A tesztelőnek ismernie kell a választott implementációs technológia képességeit és korlátait, hogy képes legyen beazonosítani a felmerülő problémák eredetét.

Tesztelés

A tesztelőnek ismernie kell a tesztelési folyamatok elméletét, hogy eredményesen és határozottan tudja végezni munkáját.

A különböző területeken szükséges szakértelem szintje és annak szükségessége a szervezettől, az alkalmazásoktól és a kockázattól függően eltérhet. Tipikus hiba a fejlesztési folyamatok szervezésében, hogy a projekt menedzsment hajlamos alábecsülni a tesztelési szaktudás szükségességét.