7.3. Teszt tervek, becslések és stratégiák

A teszt terv az elvégzendő tesztelési munka projektterve, nem pedig műszaki teszt terv specifikáció vagy tesztesetek gyűjteménye. A teszt terv a teszt menete folyamán változik, megjegyzésekkel bővülhet, így válik lassan a projektcsapat megbeszéléseit, egyeztetéseit rögzítő naplóvá.

A teszt tervek különböző szintjeit és a tervek elkészítését befolyásoló tényezőket foglalja össze az alábbi ábra:

8. ábra Teszt tervek

Ha teszt tervet készítünk, érdemes sablont használnunk, így nehezebben felejtünk ki kritikus pontokat. Használható az IEEE 829-es sablon. Ezen sablon alapján egy teszttervnek a következőket kell tartalmaznia:

 1. Tesztterv azonosító

 2. Bevezető

 3. Tesztegységek

A tesztelés tárgyának a meghatározása. Tartalmazhat hivatkozásokat más dokumentációkra, például rendszer tervekre.

 1. Tesztelendő funkciók

A tesztelés céljának meghatározása (funkciók, nem funkcionális követelmények).

 1. Nem tesztelendő funkciók

Olyan követelmények, amelyeket nem szükséges, vagy nem lehetséges tesztelni.

 1. Szemléletmód

A tesztelés módszerének leírása. Hivatkozhat más dokumentumra, például a tesztelési stratégia leírására.

 1. Elem helységének / hibájának feltétele

Annak a feltételnek a specifikációja, aminek alapján eldönthető, hogy egy rendszer elem megfelel-e a teszt kritériumoknak.

 1. Felfüggesztési / újrakezdési feltételek

A teszt felfüggesztésének és újrakezdésének kritériumai.

 1. Átadandó tesztkimenetek

Azok a dokumentumok, amelyek a tesztelési tevékenység eredményeit tartalmazzák. Például:

 1. teszt tervek,

 2. teszt specifikációk az egyes tesztelési szintekhez,

 3. teszt futtasások jegyzőkönyvei.

 1. Tesztfeladatok

A tesz tervezéshez és végrehajtáshoz szükséges tevékenységek összefoglalása.

 1. Környezeti igények

A tesztek végrehajtásához szükséges hardver és szoftver környezet specifikációja.

 1. Felelősségek

A tesztelési tevékenységhez szükséges szerepkörök és azok feladatainak leírása.

 1. Személyzeti és képzési igények

A tesztelési tevékenységhez szükséges szakemberek és azok szükséges szakértelmének meghatározása

 1. Ütemterv

A tesztelési tevékenység ütemterve, a meghatározott határidőkre végrehajtandó tevékenységek és elkészítendő dokumentumok meghatározása.

 1. Kockázatok és előre nem látható események

Az előre megbecsülhető kockázatok és azok elkerülésének / minimalizálásának terve

 1. Jóváhagyások

Annak meghatározása, hogy ki jogosult a dokumentumok elfogadására.

A tesztterv írásának célja, hogy végiggondoljuk a teszt menetét, hisz amit végiggondolva képesek vagyunk szóba foglalni, azt értjük is. Egy jó tesztterv rövid és lényegre törő, így megírása nem egyszerű feladat. Magas szinten át kell gondolnunk a tesztelési munka célját. Ehhez meg kell határoznunk, hogy mi tartozik az adott teszthez, és mi nem, meg kell értenünk a termékkockázatokat és ismernünk kell a teszttelés lehetséges korlátait (például anyagi vagy időkorlát). Ezek után fel kell osztanunk a feladatokat, a tesztelés különböző szintjeire. Ezután egyeztetnünk kell a szintek közti átmeneteket, majd meghatároznunk, hogy mely információkat kell átadnunk a teszt végén a karbantartó csapatnak. Ehhez meg kell határoznunk, hogy milyen állítások lennének igazak egy olyan projektre, amin sikeresen elvégezték a tesztelést, azaz specifikálnunk kell minden teszt esetén annak belépési és kilépési feltételeit.