7.4. A tesztfolyamat ellenőrzése és követése

A teszt terv meghatározza, hogy milyen tevékenységeket kell végrehajtani. A tesztelési folyamat során folyamatosan nyilván kell tartani, hogy az előírt feladatok közül mit, és milyen eredménnyel hajtottunk végre az adott időpontig. A teszt monitorig célja a tesztelési tevékenység előrehaladásának a követése.

A tesztelés előrehaladását jelző adatok összegyűjtése történhet manuálisan, nyilvántartva azokat egy papírlapon, vagy egy Excel táblában, de hatékonyabb a teszt automatizálási eszközök használata. A teszt folyamat előrehaladását mérőszámokkal jellemezhetjük. Alkalmazható mérőszámok:

 1. A használati esetek hány százalékára készült teszt terv.

 2. A megtervezett tesztesetek hány százaléka lett végrehajtva, ebből mennyi a hiba nélküli.

 3. Kód lefedettségi mérőszámok.

 4. A tesztelési határidőkre az adott határidőre tervezett tevékenységek hány százaléka lett végrehajtva.

Ahhoz, hogy a projekt menedzsment áttekinthesse a munka előrehaladását, gyakran alkalmazunk grafikonokat a fenti mérőszámok szemléltetésére.

7.4.1. Teszt jegyzőkönyvek

A tesztelési tevékenység előrehaladásáról a teszt vezető a tesztelők által készített jelentésekből tájékozódhat. Ezek a jelentések tartalmazhatják az alábbiakat:

 1. Milyen tevékenységeket hajtottak végre az adott időszakban.

 2. A végrehajtott tevékenységeket jellemző metrikák, amelyekkel megbecsülhető, hogy mennyi hiba maradt még a rendszerben, illetve mennyi erőforrást igényelhet a maradék hibák felderítése.

Az IEE 829 szabvány a teszt előrehaladási jegyzőkönyvre az alábbi tartalomjegyzéket javasolja:

 1. Teszt jegyzőkönyv azonosító

 2. Összefoglalás

 3. Általános értékelés

 4. Eredmények összegzése

 5. Előrehaladás

 6. A tevékenységek összefoglalása

7.4.2. Teszt folyamat ellenőrzése

A fenti információk értékelésével a tesztmérnök képes követni a tesztelési tevékenység előrehaladását, és összevetheti azt a teszt tervben előírt határidőkkel. Az így nyert információk birtokában, ha szükségesnek látja, módosíthatja a tesztelési tervben foglaltakat.

Lehetséges tevékenységei:

 1. Átértékeli a tesztek prioritásait, ha úgy látja, hogy előre nem látható kockázatok léptek fel.

 2. Megváltoztatja a teszt ütemtervet.

 3. Megváltoztatja a teszt kritériumokat,a megváltozott prioritásokhoz igazítva.

 4. Átértékeli a termék kockázatokat, és ennek megfelelően módosítja a tesztelési tervet.

A tesztelés előrehaladásának értékelése során a teszt vezető olyan problémákat is felderíthet, amelyeknek megoldása meghaladja a hatáskörét. Ilyen esetekben a projekt menedzserrel kell egyeztetnie, és például az alábbiakat tanácsolhatja:

 1. Egyes kevésbé fontos funkciókat ki kell venni a követelmény listából, hogy a határidőt tartani lehessen.

 2. Módosítani kell az átadási határidőt, hogy a még szükséges tesztelési tevékenységeket végre lehessen hajtani.

 3. Át lehet adni a rendszert, de a felhasználóval tudatni kell, hogy bizonyos funkciók még nem lettek alaposan tesztelve. Ilyenkor az üzemszerű használat mellett folytatódhat a tesztelés. Ez abban az esetben lehet alternatíva, ha a gyengén tesztelt funkciók a gyakorlatban ritkán fordulnak elő.