10.4. Adatbázis tesztelési segédprogramok

10.4.1. DBUnit tesztkörnyezet használata

A DBUnit rendszer az elterjedt JUnit tesztrendszerre épülő adatbázis műveletek tesztelésére alkalmas ingyenes keretrendszer. A DBUnit rendszer a tesztelésben elsődlegesen arra használható, hogy segítségével az adatbázist, annak tartalmát egy megadott állapotba hozzuk. Ezáltal biztosítható, hogy a tesztek konzisztensen futathatók, gyorsan és egyszerűen rekonstruálhatók a teszthez szükséges környezetek. Az igényelt adatbázis tartalmat egy XML állományban lehet megadni, ahol több tesztállapotot is nyilván lehet tartani. A teszt indítása előtt a DBUnittal betölthető az igényelt állapot az adatbázisba. A DBUnit rendszer előnyei a következő pontokban foglalhatók össze:

 • A tesztekhez igényelt adatbázis tartalom hatékony kezelése

 • Támogatás az adatbázis tartalom XML állományba történő kimentéséhez illetve az XML állományból történő visszatöltésére

 • Lehetőséget ad a letárolt adattartalmakban történő keresésre, az különböző adatbázis állapotok összehasonlítására

A DBUnit keretrendszer használata, a tesztelés során az alábbi lépéseket kell megtenni:

 1. Adatbázis állapotot tartalmazó XML állomány előkészítése

 2. Adatbázis aktuális állapotának kitörlése

 3. A lementett állapotokból a kiválasztott állapot betöltése XML-ből az adatbázisba.

 4. Tesztek futattása

 5. Tesztek kiértékelése

Az XML-ben tárolt adatok betöltését a keretrendszer által tartalmazott DatabaseTestCase osztályon keresztül, annak setUp() metódusával végezhetjük el.

A következőkben egy mintát mutatunk be a DBUnit használatára. Az első lépés az adatokat leíró XML állomány (pl. input.xml) előállítása. Az XML állomány szerkezete az adatbázis szerkezetét tükrözi. Az XML a konkrét adatmező tartalmakat is tárolja amint az alábbi példa is mutatja

  
  <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
  <dataset>
    <login id="1" empcode="E005" loginname="chandan" 
       password="chandan" loginenabled="y"/>
    <login id="2" empcode="E006" loginname="deepak" 
       password="deepak" loginenabled="n"/>
    </dataset>
  
  

A következő lépésben a keretrendszer getConnection metódusán keresztül kapcsolatot építünk ki a céladatbázishoz:

    
  // Provide a connection to the database
   
  protected IDatabaseConnection getConnection() throws Exception{
    Class driverClass = Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
    Connection jdbcConnection = 
     DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:
     3306/hrapptest", "root", "root");
    return new DatabaseConnection(jdbcConnection);
  }
  

Az XML-ben tárolt adatokat betöltjük az adatbázisba:

  // Load the data which will be inserted for the test
   
   protected IDataSet getDataSet() throws Exception{
    loadedDataSet = 
     new FlatXmlDataSet(this.getClass().getClassLoader().
      getResourceAsStream("input.xml"));
    return loadedDataSet;
  }
  

Ezt követően elindíthatók a betöltött tartalomhoz kapcsolódó adatbázis tesztek.

10.4.2. TestComplete rendszer

A TestComplete keretrendszer egy összetett tesztkörnyezetet biztosít az adatbázis teszteléshez. A fizetős termék több különböző tesztfeladatot is támogat

 • Funkcionális teszt: Az alkalmazások GUI felületén keresztül célja annak ellenőrzése, hogy a kért funkciók valóban jól működnek-e. A teszt támogatására a TestComplete rendszer lehetőséget ad a felhasználói kezelő parancsok (egér, billentyűzet) feljegyzésére és későbbi visszajátszására. A lejegyzett tevékenységek később közvetlenül is szerkeszthetők és bővíthetők. A tesztekhez ellenőrzési pontok köthetők, ahol a kijelölt objektumok értéke összehasonlítható a bázisként kijelölt értékekkel.

  10.3. ábra - Felhasználói GUI tevékenységek naplózása

  Felhasználói GUI tevékenységek naplózása

 • Parancsorientált teszt: Ezen teszt típus arra szolgál, hogy a felépítsük a felhasználó által elvégzendő kezelési tevékenységek műveletsorát. A tevékenység kijelölése történhet grafikusan, egy eszközlistából választva a tevékenység elemet; illetve használhatunk egy script nyelvet is. A tesztekhez ellenőrzési pontok köthetők, ahol a kijelölt objektumok értéke összehasonlítható a bázisként kijelölt értékekkel.

 • Egység teszt: Az egyes osztályok tesztelését szolgáló modul

 • Regressziós teszt: A modul a regressziós tesztek menedzselést, azok ütemezését végzi. A keretrendszer lehetőséget ad az egyes tesztek eredményének naplózására és az eredményeknek a bázisadatokkal történő összehasonlítására.

 • Terhelés teszt: A keretrendszer egy kifinomult, hangolható környezetet biztosít a terhelési tesztek elvégzésére. A tesztekhez szimulálható a terhelés mértéke és jellege. Többek között beállítható a szimulált kliensek eloszlása, a működési paraméterük, a hálózati kapcsolataik jellege, sebessége. A tesztadatok naplózásán keresztül elemezhető a rendszer terhelési karakterisztikája.

 • Adat-orientált tesz: A keretrendszer lehetőséget ad a teszthez szükséges bemenő adatok hatékony generálására. Egyrészt biztosít egy vléletlen tesztadatsort generáló mechanizmust, másrészt rugalmas bemenő adatsor-forrás kijelő mechanizmusa is van.

10.4.3. DTM DB Stress rendszer

A DBSterss keretrendszer célja az adatbázis terhelési tesztek elvégzéésnek és kiértékelésének a támogatása. A teszt végrehajtás lépései a következő pontokból állnak:

 • Adatforrás kijelölése: az elterjedt adatbázis csatolók használatával az adtforrásokszéles köre elérhető

 • Új üres teszt létrehozása

 • a végrehajtandó SQL parancsok kijelölése

 • a végrehajtás paramétereinek megadása (pl. ismétlésszám, szálak darabszáma)

 • a tesztek futtatása: A futtatásnál több végrehajtási mód is elérhető. A támogatott üzemmódok: soros, párhuzamos és kötegekbe rendezett végrehajtás.

 • eredmények értékelése: a keretrendszer több teljesítmény paraméter is támogat, grafikus és táblázatos megjelenítést szolgáltat a futtatási adatokról. A mért paraméterek külön jegyzik az egyes végrehajtási lépések költségeit, mint például a kapcsolat kiépítés ideje vagy parancs előkészítés ideje.

A rendszer külön modulokat biztosít a tesztadatok előállításra is.

10.4. ábra - A DTM DBStress keretrendszer GUI elemei

A DTM DBStress keretrendszer GUI elemei