10.5. Kérdések

 1. Milyen teszttípusok értelmezhetők adatbázisok fejlesztése esetén?

  Válasz:

  • adatbázis séma teszt

  • funkcionalitási teszt

  • adatintegritási teszt

  • védelmi teszt

  • terhelési teszt

  • hatékonysági teszt

 2. Miben nyilvánul meg a TDD koncepciója az adatbázisok fejlesztésében?

  Válasz: Fokozatos adatmodellezés a teszteléssel egybekötve:

  1. induló teszt előállítása a kívánt funkcióhoz

  2. a teszt futtatása; ha sikeres át lehet térni a következő funkcióra és így vissza az 1. pontra; ha nem sikerül továbblépés a 3. pontra

  3. a modell módosítása egy kisebb, kezelhető mértékben

  4. a teszt futtatása; ha sikeres át lehet térni a következő funkcióra és így vissza az 1. pontra; ha nem sikerül visszaépés a 3. pontra

 3. Milyen adatbázis változatokra (homokozók) van szükség a fejlesztés során?

  Válasz:

  • fejlesztői környezet (development sandbox):

  • projekt integrációs környezet (project integration sandbox):

  • demostrációs környezet (demo sandbox):

  • bevezetési teszt környezet (pre-production test sandbox):

  • üzemi, éles környezet (production)

 4. Milyen mechanizmusok állnak rendelkezésre adatbázisok esetén a hivatkozási függetlenségi szint növelésére?

  Válasz:

  • nézeti táblák

  • TRIGGER-ek

  • tárolt eljárások

  • szinoníma objektumok

 5. Milyen tesztek tartoznak a védelmi témakörbe?

  Válasz:

  • Külső, alkalmazás szintű tesztelés (például az SQL Injection támadás ellenőrzése)

  • Adatbázis audit: a beépített védelmi politika ellenőrzése, jogosultsági politika tesztelése

  • Adatbázis behatolás teszt, különböző segédeszközök révén kisérletek az adatbázis adatok elérésére

  • OS szintű audit, az operációs rendszer felőli védelmi elemek ellenőrzése

  • Adatfolyam elemzés: a szerver és a kliensek közötti adatfolyam ellenőrzése